Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Poštovani ministre, vezano za pismo namjere za prošireni aranžman sa MMF-om i segment pitanje ide  vezan za reformu javnog sektora. Naime, ovim pismom koji je objavljen na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske vidi se da ste Vi kao ministar finansija  i predsjednica Vlade obavezali se u kontekstu priče  reforme javnog sektora na određene stvari.  Pa moje pitanje, s obzirom da u ovom pismu namjere imamo jednu rečenicu koja kaže: da ćemo do juna 2017. godine usvojiti i operativne planove za smanjenje ukupne  zaposlenosti u javnom sektoru  na osnovu registra koji će biti uspostavljen uz pomoć Svjetske banke da mi konkretno odgovorite  u kojim segmentima javnog sektora, u kojim je to oblastima, u kojim ministarstvima i o kojem  broju zaposlenih trenutno, a sutra u ovoj reformi   onih ljudi koji će ostati bez posla.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1915-1/16

Datum: 15.12.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Adam Šukalo je na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Poštovani ministre, vezano za pismo namjere za prošireni aranžman sa MMF-om i segment pitanje ide vezan za reformu javnog sektora. Naime, ovim pismom koji je objavljen na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpskevidi se da ste Vi kao ministar finansija i predsjednica Vlade obavezali se u kontekstu priče reforme javnog sektora na određene stvari. Pa moje pitanje, s obzirom da u ovom pitanju namjere imamo jednu rečenicu koja kaže: da ćemo do juna 2017.godine usvojiti i operativne planove za smanjenje ukupne zaposlenosti u javnom sektoru na osnovu registra koji će biti uspostavljen uz pomoć Svjetske banke da mi konkretno odgovorite u kojim segmentima javnog sektora, u kojim to oblastima, u kojim ministarstvima i o kojem broju zaposlenih trenutno,a sutra u ovoj reformi onih ljudi koji će ostati bez posla.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske planira u prvom kvartalu 2017. godine izraditi pomenuti registar te na osnovu tih podataka razmotriti pojedinačno svako radno mjesto u javnom sektoru. Nakon toga pristupiće se izradi operativnih planova.

Po realizaciji navedenog, moći ćemo odgovoriti konkretno  i na postavljena pitanja.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9