Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je između dvije sjednice 27. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE

               Kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o žrtvama ratne torture koji je planiran za razmatranje u IV kvartalu Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-36/2016

Datum, 03.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE  SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

           Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS, postavio je između dvije sjednice 27. oktobra 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje:              

           ''Kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o žrtvama ratne torture koji je planiran za razmatranje u IV kvartalu Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske?''

               O D G O V O R

Polazeći od obaveze izrade Zakona o zaštiti žrtava ratne torture previđene Programom rada Vlade Republike Srpske i Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu, ministar rada i boračko – invalidske zaštite imenovao je Radnu grupu za izradu teksta Zakona o zaštiti žrtava ratne torture, u koju su pored predstavnika republičkih organa uprave, imenovani i predstavnici organizacija od javnog interesa koje zastupaju interese žrtava torture i to: Saveza logoraša Republike Srpske i Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

 Radna grupa izradila je tekst Zakona  koji će se još jednom analizirati i nakon toga uputiti u proceduru u odgovarajućoj formi. Dakle, stvorena je osnovna pretpostavka da se Zakon uputi u parlamentarnu proceduru u IV kvartalu, kako je i predviđeno  Programom rada Narodne skupštine

Republike Srpske.

 

                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                                Milenko Savanović

 

27.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9