Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 4. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

               Dostaviti:

- Spisak odobrenih korisnika sredstava koji su aplicirali na Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini od 28.06.2016.,

- Vrijednost odobrenih sredstava po pojedinačnim dobitnicima,

- Kriterijume za dodjelu i donošenje Odluke o izboru dobitnika sredstava.

ODGOVOR:

Broj: 14-011-175/17

Datum: 13.04.2017. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

"Narodni poslanik Adam Šukalo, Klub poslanika PDP-a, na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 04. aprila 2017. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: "Dostaviti:

  • Spisak odobrenih korisnika sredstava koji su aplicirali na Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini od 28.06.2016.,
  • Vrijednost odobrenih sredstava po pojedinačnim dobitnicima,
  • Kriterijumi za dodjelu i donošenje Odluke o izboru dobitnika sredstava.

 U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Komisija za sprovođenje postupka dodjele namjenskih sredstava za razvoj turizma u 2016. godini vršila je bodovanje projekata u skladu sa Uputstvom o pravilima bodovanja projekata u turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/16), te Vam dostavljamo listu finansiranih subjekata.

 

Red. broj

Podnosilac prijave

Grad/opština

Naziv projekta

Iznos odobrenih sredstava

1

Glas Srpske

Banja Luka

Gastro Srpska po regijama

4.000,00

2

Rotor

Doboj

Poboljšanje ponude Kotromanićeva

5.000,00

3

Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Banja Luka

Socijalni turizam-turizam za sve

10.000,00

4

UG Kulturni centar Bileća

Bileća

Lipa fest 06-Muzej Bileća 2016

1.500,00

5

Savjet omladinskih organizacija Banja Luka

Banja Luka

Pravoslavni manastiri i vjerski turizam u RS

3.000,00

6

UG Habitus

Banja Luka

Omladinski turizam u RS kao rastući fenomen u svijetu

3.000,00

7

UG Indikator

Banja Luka

Izrada internet stranice-seoski turizamu RS

2.000,00

8

Opština Osmaci

Osmaci

Uređenje gradine Mramorak

3.000,00

9

Opšta PP zadruga Tarevci

Modriča

7. međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva

3.000,00

10

UG MisijaNT

Banja Luka

IFK Dukatfest

3.000,00

11

UG Vrapčići

Banja Luka

Ritam turizma

7.000,00

12

TO Banja Luka

Banja Luka

3. međunarodni sajam turizma 2016

5.000,00

13

Etno selo Stanišići

Bijeljina

Spa i wellness centar

10.000,00

14

Agencija za privredni razvoj

Mrkonjić Grad

Dani kosidbe Balkana 2016

2.000,00

15

Univerzitet Sinergija

Bijeljina

Međunarodni naučni skup

2.000,00

16

Udruženje veterana FK Naprijed

Banja Luka

11. međunrodni pionirski fudbalski turnir Memorijal Duško Ožegović 2016

2.000,00

17

Ekološko istraživačko društvo EID

Banja Luka

Divlje životinje-turistička ponuda RS

3.000,00

18

BLMedia

Banja Luka

Wiki Srpska

10.000,00

19

BLMedia

Banja Luka

 Održavanje portala Wiki Srpska

5.000,00

20

UG Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

Banja Luka

Klimatoterapija kao turističko-razvojni potencijal RS

6.000,00

21

Centar za edukaciju i istraživanje CER

Bijeljina

Naše blago

8.000,00

22

Allba travel

Bijeljina

Banja Dvorovi-mjesto susreta

2.000,00

23

UG Mehanizam

Doboj

Stavljanje u funkciju etno poljoprivrednog domaćinstva

10.000,00

24

Moment

Banja Luka

Aplikativna turistička mapa RS

13.000,00

25

Restoran Aqua

Ribnik

Završni radovi na restoranu Aqua

6.000,00

26

Roštiljnica Knežević

Ribnik

Naša roštiljnica

2.000,00

27

UR Bim

Mrkonjić Grad

Adaptacija i rekonstrukcija turističkih kapaciteta

5.000,00

28

TO Kostajnica

Kostajnica

Kestenijada 2016

2.500,00

29

UG Star

Mrkonjić Grad

Seminari Efikasno upravljanje turističkim potencijalom

6.000,00

30

UG Ljubitelji prirode

Gacko

Uređenje plaže na jezeru Desivoje 1. faza

4.000,00

31

Rafting centar Tri vodenice

Foča

Kamene kućice za turiste

5.000,00

32

Opština Nevesinje

Nevesinje

Nevesinjska olimpijada 2016

5.000,00

33

NVO Mi volimo Čajniče

Čajniče

Đačko selo Zlodo

5.000,00

34

Restoran Lovac

Donji Žabar

Izgradnja turističke infrastrukture

10.000,00

35

UG Ugled-Goodwill

Derventa

Ruralni turizam za budućnost Srpske

3.000,00

36

NVO Udruženje mladih Kalina

Kalinovik

Dragulji Zelengore

2.500,00

37

Zlatna kruna

Kneževo

Adaptacija ugostiteljskih kapaciteta

3.000,00

38

UG Sloboda

Banja Luka

Živjeti slobodno

3.000,00

39

Unis Tours

Banja Luka

4. kongres kardiologa RS

10.000,00

40

Milkus

Pale

Trebević, ekološki i turistički dijamant

10.000,00

     

UKUPNO

204.500,00

 

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                     M I N I S T A R                                              

 

                                                                                                                               Dr Predrag Gluhaković

Dostavljeno:                                                                  

2x naslov

1x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9