Narodni poslanik Adam Šukalo Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo Poslanička grupa SNS postavio je između dvije sjednice 19. novembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

            Zašto se licima kojima je Zakon o privatizaciji državnih stanova priznao pravo vlasništva na otkupljenim stanovima, zajedničkim prostorijama, uređajima, instalacijama i zemljištu za redovnu upotrebu i kojima je planskim aktom u vrijeme izgradnje tih objekata definisao zemljište za redovnu upotrebu, sada spori to pravo i priznaje im se samo pravo vlasništva na zemljištu ispod objekta?

            To pravo im je priznato i sadašnjim Zakonom o stvarnim pravima stav 2. člana 330. Takvim postupanjem Grad Banja Luka navedena lica, od kojih je mnogima u otkup stan dao upravo Grad, dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druga lica kojima je to pravo priznato, te ih dovodi u situaciju da odmah nakon silaska sa svog praga kroče na tuđe zemljište, da im šahtovi za vodu i struju budu na tuđem zemljištu, te da nemaju obezbjeđen prilaz od svog objekat do saobraćajnice.  

            Konkretno riječ je o barakama u Budžaku koje su obuhvaćene Regulacionim planom stambenih naselja „Lazarevo 1 i 2“ iz 2006.godine, kojim je regulisan obuhvat, globalno gledano, unutar Ulice Ilije Garašanina, Branka Popovića, Zmaj-Ognjenog Vuka i željezničke pruge Banja Luka-Novi Grad kao i Regulacionim planom stambenog naselja „Lazarevo“ u Banjaluci – „Lazarevo 3“ iz 2006. godine, kojim je regulisan obuhvat unutar ulica: Miloša Knjaza, Kraljice Marije, autoputa Banjaluka-Gradiška i produžetka Ulice Ilije Garašanina.

ODGOVOR:

Broj:  21.01/052-733/15                                                                                                             

Dana, 30.11.2015. god.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS, postavio je između dvije sjednice, 19.novembra 2015.godine,  poslaničko pitanje:

„Zašto se licima kojima je Zakon o privatizaciji državnih stanova priznao pravo vlasništva na otkupljenim stanovima, zajedničkim prostorijama, uređajima, instalacijama i zemljištu za redovnu upotrebu i kojima je planskim aktom u vrijeme izgradnje tih objekata definisao zemljište za redovnu upotrebu, sada spori to pravo i priznaje im se samo pravo vlasništva na zemljištu ispod objekta?

            To pravo im je priznato i sadašnjim Zakonom o stvarnim pravima, stav 2. člana 330. takvim postupanjem Grad Banja Luka navedena lica, od kojih je mnogima u otkup stan dao upravo Grad, dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druga lica kojima je to pravo priznato, te ih dovodi u situaciju da odmah nakon silaska sa svog praga kroče na tuđe zemljište, da im šahtovi za vodu i struju budu na tuđem zemljištu, te da nemaju obezbjeđen prilaz od svog objekata do saobraćajnice.

            Konkretno riječ je o barakama u Budžaku koje su obuhvaćene Regulacionim planom stambenih naselja ''Lazarevo 1. I 2.'' Iz 2006.godine, kojim je regulisan obuhvat, globalno gledano, unutar Ulice Ilije Garašanina, Branka Popovića, Zmaj Ognjenog Vuka i željezničke pruge Banja Luka – Novi Grad kao i Regulacionim planom stambenog naselja ''Lazarevo'' u Banja Luci – ''Lazarevo 3'' iz 2006.godine, kojim je regulisan obuhvat unutar ulica: Miloša Knjaza, Kraljice Marije,  autoputa Banja Luka – Gradiška i produžetka Ulice Ilije Garašanina''.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11) dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje koji glasi:

„Odredbom člana 19. st. 1. Zakona o privatizaciji državnih stanova (''Sl.glasnik RS'', br. 118/11) propisano je da je Ugovor o otkupu stana pravni osnov za sticanje prava svojine na stanu kao posebnom dijelu zgrade, prava zajedničke svojine na zajedničkim dijelovima i uređajima zgade i prava korištenja na pripadajućem zemljištu, pod uslovima i na način određen zakonom.

                Odredbom člana 330. st.1. Zakona o stvarnim pravima (''Sl.glasnik RS'', br. 124/08, 59/09 i 95/11) propisano je da se ovim zakonom uspostavlja pravno jedinstvo zemljišta i zgrade ako do stupanja na snagu ovog zakona nije uspostavljeno.

  Stavom 2. istog člana propisano je da vlasnik zgrade koji je pribavio odobrenje za građenje ili odobrenje za  upotrebu zgrade, stiče pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj, odnosno držanoj svojini, koje služi za redovnu upotrebu te zgrade u skladu sa regulacionim planom koji je važio u trenutku izgradnje zgrade.

            Stavom 3. propisano je da ako u trenutku izgradnje zgrade nije postojao regulacioni plan, vlasnik zgrade stiče pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu ispod zgrade.

               Kako u trenutku izgradnje baraka  na ( pitanjem)  navedenoj lokaciji nije bilo regulacionog plana i istim definisanog zemljišta za redovnu upotrebu objekata, na te slučajeve primjenjuje se odredba naprijed citiranog člana 330. stav 3. Zakona o stvarnim pravima.''

S poštovanjem,

                                                                                                       DIREKTOR

                                                                           Miloš Komljenović, dipl. pravnik

 

 

19.11.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9