Narodni poslanik Admir Čavka Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije Domovina, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Moje pitanje odnosi se na ljude koji su ostvarili pravo na penziju.

Ovo sam pitanje postavio prije godinu dana, i ovo je nakon moga pitanja, funkcionisalo nekih par mjeseci, ali opet smo u istom problemu, da ljudi koji su ostvarili sve uslove za penziju, dakle imaju 20 godina radnog staža, a žive van prostora BiH, onodnsno Republike Srpske, ponovo bivaju vraćeni iz Fonda PIO.

Odnosi se prvenstveno na Banjaluku i opet im se traže određen dokumenti iz Švedske, a dakle ti ljudi imaju u potpunosti sve uslove za sticanje penzije i nekima se čak uskraćuje zdravstvena zaštita. Imali smo, nažalost, nedavno slučaj da je jedna porodica morala hitno za Švedsku, jer nisu mogli da se liječe, umalo smo imali smrtni slučaj.

Znači, ovo pitanje postavljam ponovo, tražim naravno u pismnoj formi i ja se nadam da ćemo iznaći rješenje, jer samo u skladu sa zakonom da se radi.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-15-2/2018

Banja Luka, 24.07.2018. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije Domovina, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Moje pitanje odnosi se na ljude koji su ostvarili pravo na penziju.

Ovo sam pitanje postavio prije godinu dana, i ovo je nakon moga pitanja, funkcionisalo nekih par mjeseci, ali opet smo u istom problemu, da ljudi koji su ostvarili sve uslove za penziju, dakle imaju 20 godina radnog staža, a žive van prostora BiH, odnosno Republike Srpske, ponovo bivaju vraćeni iz Fonda PIO.

 

Odnosi se prvenstveno na Banjaluku i opet im se traže određeni dokumenti iz Švedske, a dakle ti ljudi imaju u potpunosti sve uslove za sticanje penzije i nekima se čak uskraćuje zdravstvena zaštita. Imali smo, nažalost, nedavno slučaj da je jedna porodica morala hitno za Švedsku, jer nisu mogli da se liječe, umalo smo imali smrtni slučaj.

Znači, ovo pitanje postavljam ponovo, tražim naravno u pismenoj formi i ja se nadam da ćemo iznaći rješenje, jer samo u skladu sa zakonom da se radi.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Odgovor se zasniva na izjašnjenju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na predmetno poslaničko pitanje, broj: O-287/2018-57 od 19.07.2018. godine:

„U postupanju po zahtjevima za ostvarivanje prava na penziju osiguranika koji imaju staž ostvaren u nekoj drugoj državi, Fond primjenjuje važeći međunarodni sporazum sa tom državom i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15). Prema članu 87. Zakona pravo na starosnu i invalidsku penziju se obezbjeđuje nakon prestanka osiguranja. Odredbama člana 118. Zakona je regulisano da se zahtjev za starosnu penziju može podnijeti nakon prestanka osiguranja. Ukoliko raspolaže dokazima da je osguranik bio u osiguranju u nekoj drugoj državi, Fond je tako u obavezi utvrditi da li je osiguranje prestalo. Tek po raspravljanju te činjenice se može utvrđivati da li su ispunjeni ostali uslovi za priznavanje prava na penziju. Ukoliko nosilac osiguranja odnosne države potvrdi da se podnosilac zahtjeva i dalje nalazi u osiguranju u toj državi, zahtjev mora biti odbijen. U slučaju da je zahtjev primljen od drugog nosioca osiguranja veoma često je u propisanim obrascima već navedeno da se podnosilac na dan podnošenja zahtjeva nalazi u osiguranju. U tom slučaju je moguće odmah odlučiti na način da se zahtjev odbije. Ukoliko je zahtjev podnesen neposredno Fondu, nadležna filijala mora se obratiti nosiocu osiguranja druge države s ciljem utvrđivanja činjenice osiguranja u toj državi. Na taj način se trajanje postupka produžava do dobijanja traženog podatka. Zbog specifičnosti sistema socijalnog osiguranja drugih država, gdje je moguće ostvariti pravo na penziju i bez prestanka osiguranja, čest je slučaj da osiguranik ostvari pravo u drugoj državi, a biva odbijen od prava u Bosni i Hercegovini. Napominjemo da su sistemom zdravstvene zaštite obuhvaćeni samo korisnici penzije. Kod zahtjeva primljenih putem drugog nosioca osiguranja, što podrazumijeva da podnosilac živi u toj državi, ili je u momentu podnošenja zahtjeva živio pa se vratio na teritoriju Republike Srpske, Fond nije u mogućnosti izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje kao lica u postupku. Ta prijava je privremenog karaktera i moguće je izvršiti ukoliko je prebivalište podnosioca zahtjeva u Republici Srpskoj i zahtjev je podnesen neposredno Fondu. Takva prijava omogućava pravo na zdravstveno osiguranje takvom licu za cijelo vrijeme dok traje postupak. Ukoliko zahtjev bude odbijen, vrši se odjava sa osiguranja. Ukoliko pravo na penziju bude priznato, vrši se prijava na zdravstveno osiguranje lica kao korisnika penzije, čime to lice biva trajno obuhvaćeno sistemom zdravstvene zaštite.“

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                      Milenko Savanović

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9