Narodni poslanik Biljana Petković predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Biljana Petković, Klub poslanika SNSD, postavila je na Trećoj redovnoj sjednici, 7. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

            Da li je moguće izvršiti izmjenu Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – njega oboljelog člana uže porodice mlađeg od 15 godina?

            Osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja zbog njege oboljelog člana uže porodice mlađeg od 15 godina ima mogućnost da koristi 15 dana bolovanja po tom osnovu u toku jedne kalendarske godine.

            Smatram da većinom ovo pravo koriste majke i time budu znatno finansijski oštećene (kažnjene). Predlažem izmjenu da naknada plate bude u iznosu od 100% (nije moguće da dođe do zloupotrebe jer ovo pravo se može isključivo koristiti samo 15 dana u godini), te da je ovaj zahtjev za izmjenom Pravilnika opravdan.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-194/23
Datum: 03.07.2023. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

            Narodni poslanik Biljana Petković, Klub poslanika SNSD-a, postavila je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6, 7. i 8. juna 2023. godine, sljedeće pitanje:

            Pitanje glasi: „Da li je moguće izvršiti izmjenu Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad-njega oboljelog člana uže porodice mlađeg od 15 godina?“ Osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja zbog njege oboljelog člana uže porodice mlađeg od 15 godina ima mogućnost da koristi 15 dana bolovanja po tom osnovu u toku jedne kalendarske godine. Smatram da većinom ovo pravo koriste majke i time budu znatno finansijski oštećene (kažnjene). Predlažem izmjenu da naknada plate bude u iznosu od 100% ( nije moguće da dođe do zloupotrebe jer ovo pravo se može isključivo koristiti samo 15 dana u godini), te da je zahtjev za izmjenu Pravilnika opravdan.

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/20), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Članom 73. stav 1. tačka 1. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 93/22 i 132/22) propisano je da u slučaju utvrđene potrebe njege oboljelog člana uže porodice odsustvo sa rada se osiguraniku može odobriti u toku jedne kalendarske godine za svako dijete mlađe od 15 godina – najduže do 15 dana.

Članom 83. stav 4. tačka 5. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisan je procenat obračuna i isplate naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad iz razloga njege oboljelog člana uže porodice – 70%.

Članom 83. stav 5. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da se kolektivnim ugovorom, opštim aktom i ugovorom o radu može propisati veći osnov za obračun i veći procenat naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad u odnosu na osnov i procenat propisan ovim zakonom.

U skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 93/22 i 132/22) donesen je i Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/23).

Dakle, predmetno pitanje je primarno regulisano Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 93/22 i 132/22), kojim je propisana mogućnost da poslodavac obračuna i isplati i veći procenat naknade plate u slučaju privremene spriječenosti za rad u odnosu na osnov i procenat propisan ovim zakonom, te smatramo da ne postoji valjan osnov i mogućnost izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad u skladu sa predmetnim zahtjevom.

S poštovanjem,                                                                                  

  MINISTAR

                                                                                                                Alen Šeranić, dr med.         

 

07.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11