Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je 26. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Dostaviti podatak za svaku pojedinačnu isplatu sa Trezora RS-potrošačka jedinica Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, ekonomski kod 412 700-Rashodi za stručne usluge za:

 1. 2011. godina-6.000.000
 2. 2012. godina-5.674.000
 3. 2013. godina-5.073.000
 4. 2014. godina-3.985.100
 5. 2015. godina-3.000.000
 6. 2016. godina-3.920.000

UKUPNO: 27.652.100

ODGOVOR:

Broj: 06.09/012-12-2/17

Datum: 27.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 26.12.2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Dostaviti podatke za svaku pojedinačnu isplatu sa Trezora RS-potrošačka jedinica Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, ekonomski kod 412700-Rashodi za stručne usluge za:

 1. 2011. godina-6.000.000
 2. 2012. godina-5.674.000
 3. 2013. godina-5.073.000
 4. 2014. godina-3.985.100
 5. 2015. godina-3.000.000
 6. 2016. godina-3.920.000

Ukupno: 27.652.100“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema evidenciji Ministarstva finansija-Resor za Trezor, na ekonomskom kodu 412700-Rashodi za stručne usluge u okviru Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju evidentirani su rashodi za stručne usluge u godinama i po iznosima:

2011. godina – 4.638.814,42 KM,

2012. godina – 5.349.948,33 KM,

2013. godina – 3.814.054,28 KM,

2014. godina – 3.348.924,73 KM,

2015. godina – 2.885.116,86 KM i

2016. godina – 3.751.120,40 KM

Za tražene podatke za svaku pojedinačnu isplatu koja je vršena sa ekonomskog koda 412700- Rashodi za stručne usluge, a u okviru Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, neophodno je kontaktirati navedeno ministarstvo.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9