Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

               Dostavite spisak sa cijenama, nazivom naručioca i izvršiocem svih strategija i ugovora koji su naručeni i zaključeni u Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima za period 01.01.2011-01.10.2016. godine.

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-394-10/16

Datum: 31.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Branislav Borenović (Klub poslanika NDP) na 14. sjednici, održanoj 11., 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Dostavite spisak sa cijenama, nazivom naručioca i izvršiocem svih strategija i ugovora koji su naručeni i zaključeni u Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima za period 01.01.2011-01.10.2016. godine.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje (akt broj 05.05/011-394-5/16 od 21.10.2016. godine).

Dobijeni odgovor, u vezi svih strategija i ugovora koji su naručeni i zaključeni u Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima za period 01.01.2011-01.10.2016. godine, Vam dostavljamo u cjelosti u elektronskom obliku .

 

                                                                                                                                                      MINISTAR

                                                                                                                                                     Petar Đokić

 

NAPOMENA: Dokumentacija u prilogu dostupna u Službi NS RS.

                                                                                                                                                                

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9