Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Da mi dostavite spisak zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme na dan 31.05.2017., kao i spisak zaposlenih koji su u privremenom radnom odnosu po osnovu Ugovora o djelu (od 01.01.2016-31.05.2017.) u Fondu za zaštite životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 15.01-011-323/17

Datum, 19.09.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 20.06.2017.godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj 04.2-011-299/17 od 20.06.2017. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića, Klub poslanika PDP.

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, na devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. juna 2017.godine, postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

„Da mi dostavite spisak zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme na dan 31.05.2017., kao i spisak zaposlenih koji su u privremenom radnom odnosu po osnovu Ugovora o djelu (od 01.01.2016-31.05.2017.) u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

               Dopisom ovog ministarstva broj 15.01-011-323/17 od 21.06.2017.godine poslaničko pitanje proslijeđeno je Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) radi davanja odgovora na isto, s obzirom da se predmetnim poslaničkim pitanjem traže informacije o radnicima koji su zaposleni u Fondu.

               Dana 18.07.2017.godine ovo ministarstvo zaprimilo je odgovor Fonda broj 04-1386-2/17 od 17.07.2017.godine i spiskove priložene uz isti, a što vam dostavljamo u prilogu ovog akta. Imajući u vidu da se radi o spiskovima koji sadrže lične podatke, napominjemo i to da se prilikom korišćenja istih moraju imati u vidu odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06  i 76/11).

Prilog: - Odgovor Ministarstva (2h ćirilica i 1x latinica),                                                              

  - Odgovor Fonda (2h ćirilica i 1x latinica);                                        MINISTAR

                 - CD (WORD 2003)                                                                                    

                                                                                                                           Srebrenka Golić     

NAPOMENA: Skeniran odgovor Fonda u pdf formatu dostupan u Službi NS RS.

PRILOG DOKUMENTU:

                     SPISAK RADNIKA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU

EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE na dan 31.05.2017. godine

                                         

    NA NEODREĐENO

 

   1. Todorović Srđan  

   2. Brnić Nikolina

   3. Lukić Nebojša

   4 .Savković Nataša      

   5. Zrilić Nataša                       

   6. Lukač Zoran       

   7. Brkić Bogdan                                              

   8.Grahovac Milan

   9.Đukić Velena

 10. Marjanac Srđan

 11. Cvijić Siniša

 12. Radić Jelena

 13. Glamočić Tijana

 14. Mihajlović Siniša

 15.Vračar BiLjana

 16.Janković Adrijana

 17.Blagovčanin Tanja

 18.Bundalo Branko

 19.Tešanović Ivana

 20.Đukić Igor

 21.Dević Tomić Rajna

 22. Jotanović Bojana

 23. Dragičević Tatjana

 24. Vasić Milivoje

 

 Na određeno

 

25. Jungić Mićo                                

26. Bjelinić Snežana

27. Ninković Mladen

28. Savanović Radmila

Pripravnici

 

29.Krčum Nikola

30.Protić Stefan

 

Na neplaćenom odsustvu          

31. Kelečević Dajana

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                    Sektor za pravne i opšte poslove

 

SPISAK LICA KOJA SU U SKLADU SA POTREBAMA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRPSKE POVREMENO BILA ANGAŽOVANA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

U PERIODU OD 1.1.2016. GODINE DO 31.5.2017. GODINE

                                         

 

 1. Jadranka Simović
 2. Miladin Gaćanović
 3. Vanja Ljubojević
 4. Radenko Vasić
 5. Miodrag Simović
 6. Goran Vidović
 7. Mile Višković
 8. Marija Ivić
 9. Darko Momić
 10. Lukajić Alen
 11. Aleksandar Grubor
 12. Slavica Narić
 13. Nebojša Džombić

 

 

 

                                                  

                                                                                                    Sektor za pravne i opšte poslove

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

14.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9