Narodni poslanik Branislav Borenović Sekretarijatu Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 29. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

SEKRETARIJATU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Da li još postoji Komisija za reviziju privatizacije, ko je čini? Da li je bilo, do 31.3.2017. godine, isplata po bilo kojem osnovu, kome i kojih, kada je u pitanju rad Komisije za reviziju privatizacije?

ODGOVOR:

Broj: 04.2-011-145-2   /17

Dana: 07.04.2017.godine                                                                          

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29.03.2017.godine, postavio  je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li još postoji Komisija za reviziju privatizacije, ko je čini? Da li je bilo do 31.03.2017. godine isplata po bilo kojem osnovu, kome i kojih, kada je u pitanju rad Komisije za reviziju privatizacije?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Komisija za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama postoji.

Rb.

Članovi Komisije

Mjesečna naknada KM

Neisplaćeno za 12/16, 01/17 i 02/17 KM

1.

Simić – Tešanović Ravijojla, predsjednik

607,50

1.822,50

2.

Nedimović Milorad, sekretar

540,00

1.620,00

3.

Maričić Goran, član

540,00

1.620,00

4.

Račić Nenad, član

540,00

1.620,00

5.

Softić Slobodan, član

540,00

1.620,00

6.

Vučković Danica, član

540,00

1.620,00

 

               U K U P N O :

3.307,50

9.922,50

 

Komisiji za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama, od novembra 2016. godine do danas (04.04.2017. godine), nije isplaćeno ništa, po bilo kom osnovu.

Vlada Republike Srpske je na 119. sjednici, održanoj  06.04.2017. godine, donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju naknade za rad Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama.

S poštovanjem,               

                                                                                      GENERALNI SEKRETAR VLADE

                                                                                                                Vlado Blagojević

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9