Narodni poslanik Danijela Mrda predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Danijela Mrda, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavila je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Interesuje me koja su ostala ulaganja koja Vlada namjerava realizovati kad je riječ o MUP-u u Republici Srpskoj i pripadnicima policije, sa posebnim akcentom evo konkretno na ova rubna područja i policijske uprave, broj službenika evo konkrtno u Istočnom Sarajevu?

ODGOVOR:

Broj:

Dana:                                                                

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se .-

                Narodni poslanik Danijela Mrda,  postavila je na  Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 28.,29.i 30.03.2017.godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Interesuje me koja su ostala ulaganja koja Vlada namjerava realizovati kad je riječ o MUP-u u Republici Srpskoj i pripadnicima policije, sa posebnim akcentom evo konkretno na ova  rubna područja i policijske uprave, broj službenika evo konkretno u Istočnom Sarajevu?“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

               U toku 2017.godine će se realizovati kapitalna investicija na sanaciji, adaptaciji, rekonstrukciji i izgradnji kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u vrijednosti 6.500.000 KM. Cilj navedenog projekta je obezbjeđenje uslova da  MUP RS sa svojim organizacionim jedinicama obavlja operativno-stručne poslove koji se odnose na bezbjednost svih građana u Republici Srpskoj.

               Budžetom za 2017. godinu prdviđena je nabavka novih uniformi za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vrijednosti 7.300.000 KM.

               Za nabavku postrojenja i opreme planirano  je 1.800.000 KM, a planirana su sredstva za odžavanje telekomunikacione opreme i ostalih uređaja za potrebe policije.

               Po „Hitnom projektu oporavka od poplava – komponenta 2“,  iz kredita Svjetske banke odobreno je 2.000.000 KM za izgradnju objekta za smještaj Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj  i Policijske stanice Doboj 1. Ovaj Projekat je u toku i provodi ga Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

               U Policijskoj upravi Istočno Sarajevo, broj izvršilaca je prilagođen broju sistematizovanih mjesta na način koji odgovara potrebama održavanja  bezbjednosne sigurnosti na ovom području.

               Za Policijsku stanicu Rudo, izgradnja potpuno nove zgrade je u toku i za tu svrhu je planirano 400.000 KM.

S poštovanjem.

                                                                                                                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                        mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9