Narodni poslanik Darko Berjan Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Darko Berjan, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedmoj redovnoj sjednici, 12. decembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

Kolika je vrijednost obveznica Olimpijskog centra Jahorina koje je kupila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i koliki je dug Olimpijskog centra Jahorina po tom osnovu, i da li Olimpijski centar Jahorina redovno izmiruje obaveze po ovom osnovu?

ODGOVOR:

Broj: 14.03/011-396/23

Datum: 27.12.2023. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza broj: 04.2-011-392/23

Narodni poslanik Darko Berjan, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 12.12.2023. godine, poslaničko pitanje

- MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE

„Kolika je vrijednost obveznica Olimpijskog centra Jahorina koje je kupila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i koliki je dug Olimpijskog centra Jahorina po tom osnovu, i da li Olimpijski centar Jahorina redovno izmiruje obaveze po ovom osnovu?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dostavljamo sljedeći 

O D G O V O R

Prema podacima koje je dostavila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka ovom ministarstvu dana 27.12.2023.godine, navedeno je da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: IRB RS) podržala tri emisije obveznica OC ,,Jahorina,, a.d. Pale u iznosima i ostatku duga na dan 26.12.2023.godine, kako je prikazano u tabeli:

 

Emisija obveznica

Godina kupovine

Vrijednost kupljenih obveznica ( u KM)

Ostatak duga na dan 26.12.2023.godine

1.emisija obveznica

2011.

15.000.000,00

11.141.417,77

2.emisija obveznica

2017.

10.375.000,00

8.457.645,67

3.emisija obveznica

2019.

7.000.000,00

8.204.517,06

UKUPNO:

 

32.375.000,00

27.803.580,50

                                                                                                                                                                       

IRB RS kao nadležna institucija za upravljanje portfeljom hartijama od vrijednosti konstatuje da je u toku 2023.godine bilo određenih kašnjenja u izmirenju anuiteta po osnovu prve i druge emisije obveznica ali da zaključno sa danom 26.12.2023.godine, OC ,,Jahorina,, a.d. Pale nema dospjelih neizmirenih obaveza po osnovu gore navedenih emisija obveznica.

 

 

 

                                                                                                                                      Ministar                                                                                                       

 

                                                                                                                                   Denis Šulić

 

Irena Kisić-Plavšić

 

Mišo Stojanović

 

 

 

 

 

 

12.12.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11