Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj  8. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            U javnosti se pojavila informacija da je Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo upis dodatnog odjeljenja u Medicinsku školu u Banjoj Luci, i da su u ovo odjeljenje upisani učenici koji nisu polagali prijemni ispit u ovu školu, kao i učenici koji su bili niže rangirani nakon polaganja prijemnog ispita. Tražimo informaciju na osnovu kojih kriterijuma je Ministarstvo odobrilo upis učenika u dodatno odjeljenje Medicinske škole, a koji nisu polagali prijemni ispit i učenika koji su bili nisko rangirani na prijemnom ispitu, koliko je ovih učenika upisano i zašto je Ministarstvo dozvolilo upis ovih učenika.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011 - 265/15

Datum:  21.09.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić na 5. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 08. septembra  2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„U javnosti se pojavila informacija da je Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo upis dodatnog odjeljenja u Medicinsku školu u Banjoj Luci, i da su u ovo odjeljenje upisani učenici koji nisu polagali prijemni ispit u ovu školu, kao i učenici koji su bili niže rangirani, nakon polaganja prijemnog ispita. Tražimo informaciju nakon kojih kriterijuma je Ministarstvo odobrilo upis učenika u dodatno odjeljenje, Medicinske škole, a koji nisu polagali prijemni ispit i učenika koji su bili nisko rangirani na prijemnom ispitu, koliko je ovih učenika upisano i zašto je Ministarstvo dozvolilo upis ovih učenika?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Na osnovu člana 45. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članova 1. i 14. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09 i 37/10), Ministarstvo prosvjete i kulture raspisuje Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske, za svaku školsku godinu. Konkurs za upis učenika sadrži naziv struka, zanimanja, smjerova, odsjeka, broj odjeljenja, broj učenika koji se upisuju u prvi razred, rokove za prijem dokumenata, način bodovanja, obavezu objavljivanja rang liste sa brojem bodova po svim elementima bodovanja i podatke po strukama o broju nezaposlenih radnika i njihovom zapošljavanju u prethodnoj godini. Srednje škole su obavezne da objave tekst konkursa na oglasnoj tabli škole. Navedeni Javni konkurs sadrži, pored uslova za upis, mjerila i način izbora kandidata, vrednovanje  uspjeha, predmete iz osmog  i devetog razreda osnovne škole koji  se posebno boduju za upis, redosljed  kandidata,  objavljivanje   rezultata  konkursa i potrebne dokumente za upis. Položen poseban ispit je samo uslov za upis učenika u prvi razred umjetničke škole.

Stručnu pomoć školama u organizovanju i sprovođenju konkursa, obavještavanje o njegovom toku i rezultatima, rješavanje spornih pitanja i drugu pomoć obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Prema Pravilniku o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola u Republici Srpskoj za školsku 2015/16. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/15 i 36/15), Medicinskoj školi u Banjoj Luci odobren je upis 8 odjeljenja po 28 učenika, ili 224 učenika i to u 5 odjeljenja zanimanja medicinski tehničar, i po jedno odjeljenje za zanimanja akušersko-ginekološki tehničar, laboratorijsko-sanitarni tehničar i farmaceutski tehničar. Za upis u Medicinsku školu prijavilo se 389 odličnih učenika, koji su imali preko 60 bodova.

Ministarstvu prosvjete i kulture obratila se Medicinska škola, Banja Luka zahtjevom, broj 569/15 od 25.06.2015. godine, kojim su zatražili saglasnost za promjenu plana upisa učenika u smislu povećanja broja učenika i to po dva učenika u svako od osam odjeljenja. Na osnovu analize dostavljenih  podataka, a imajući u vidu da se prijavio veći broj kandidata od broja koji je predviđen planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola, u skladu sa članom 8. Pravilnika o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/15 i 36/15),  Ministarstvo je dalo saglasnost za promjenu plana upisa učenika u prvi razred Medicinske škole, Banja Luka, u smislu proširenja broja učenika, za po dva učenika za broj odobrenih odjeljenja, sa dostavljenih spiskova neprimljenih učenika. Imajući u vidu da se na taj način broj učenika povećao samo za 16 učenika, Ministarstvo je i dalje imalo veliki broj zahtjeva učenika za upis u Medicinsku školu.

Izvršavanje zakona i drugih propisa obuhvata vođenje upravnog postupka, donošenje i izvršenje rješenja i drugih pojedinačniha akata, preduzimanje upravnih mjera i upravnih radnji, praćenje njihovog izvršavanja, davanje obavještenja, izdavanje stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći, shodno odredbama člana 72. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12).

U skladu sa navedenim članom, Ministarstvo je dalo Instrukciju, broj 07.04/611-223-1/15 od  31.08.2015. godine, da se formira jedno odjeljenje prvog razreda za zanimanje medicinski tehničar, od 28 učenika i prilog navedene instrukcije je spisak učenika. Na navedenom spisku učenika su se našli svi učenici sa spiska neprimljenih učenika za zanimanje medicinski tehničar (od rednog broja 10 do broja 25), te prvi sa liste neprimljenih učenika za zanimanja laboratorijsko-sanitarni tehničar (redni broj 3, sa 66,07 bodova) i za zanimanje farmaceutski tehničar (redni broj 3, sa 66,88 bodova). Imajući u vidu naprijed navedeno, te da je u momentu odlučivanja o formiranju spiska učenika ostalo još 11 slobodnih mjesta, nakon razmatranja pojedinačnih zahtjeva učenika, Ministarstvo je odlučilo pozitivno, jer navedeni učenici ispunjavaju uslove konkursa (npr, broj bodova za neke učenike 64,18, 63,41, 61,80, 61,46). Samo u dva pojedinačna slučaja ministar je iskoristio diskreciono pravo i dao saglasnost za prijem dva učenika koja nisu konkurisala  iz opravdanih razloga i to za jednog učenika koji za vrijeme upisa nije bio u Banjoj Luci i za jednu učenicu iz višečlane porodice.

U vazi sa svim navedenim, prosvjetni inspektor utvrdio je da ministar nije prekršio svoja ovlašćenja, te da nije bilo povrede zakona.

S poštovanjem,

 

  M I N I S T A R

  dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

08.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9