Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Godine 2007. ili 2008., nisam siguran tačno kada,  asfaltirana je dionica puta Zeleni Jadar-Skelani.

 Da li je istina ono što se čuje ovih dana u medijima, da je sklopljen novi ugovor o rekonstrukciji, odnosno sanaciji te dionice, i ako jeste, koliko košta?

Evo dopunsko pitanje, da kažete koliko kilometara ima cijela dionica, i koliko košta?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-520/16

Datum: 08.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02. i 03. marta 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Godine 2007. ili 2008. nisam siguran tačno kada, aslfatirana je dionica puta Zeleni Jadar-Skelani.

Da li je istina ono što se čuje ovih dana u medijima, da je sklopljen novi ugovor o rekonstrukciji, odnosno sanaciji te dionice, i ako jeste, koliko košta?

Evo dopunsko pitanje, da kežete koliko kilometara ima cijela dionica, i koliko košta?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, zaključen je ugovor o izvođenju radova rehabilitacije dijelova regionalnih puteva R-453 Srebrenica-Zeleni Jadar, u dužini od 8,7 km i R-452 Zeleni Jadar-Skelani u dužini od 1,3 km, sa preduzećem ad „Zvornikputevi“ Zvornik. Ukupna vrijednost radova iznosi 2.697.511,14 KM (sa PDV-om).

Ukupna dužina dionice broj 680 Zeleni Jadar-Skelani na regionalnom putu R-452 iznosi 30,209 km.

 

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

03.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9