Narodni poslanik Diana Čekić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj redovnoj sjednici, 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

 

            Vlada Republike Srpske donirala je Opštini Kostajnica 300 m³ oblovine za pomoć građanima kojima su kuće oštećene u potresu. Građani pitaju:

„Šta je sa građom, kome i pod kojim uslovima se dijeli? Dio oblovine je još na lageru, a dio se nalazi na jednom zemljištu.“

„Da li Vlada i ovo ministarstvo imaju povratnu informaciju od Opštine Kostajnica kome i kako se dijeli građa jer načelnik ne odgovara na odbornička pitanja.“

ODGOVOR:

Broj: 12.06.1-332-97/23

Datum: 25.04.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

            Narodni poslanik Diana Čekić (Klub poslanika PDP) na drugoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. marta 2023. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

            „Šta je sa građom koji je Vlada Republike Srpske donirala opštini Kostajnica za pomoć građanima čije su kuće oštećene u zemljotresu 2020. godine.“

            U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

            Imajući u vidu postavljeno poslaničko pitanje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je, dana 11.04.2023. godine aktom broj 12.06.1-332-97/23, uputilo opštini Kostajnica zahtjev za davanje odgovora na predmetno pitanje.

            Zaključno sa danom 25.04.2023. godine u ovom Ministarstvu nije zaprimljen odgovor opštine Kostajnica na dostavljeno poslaničko pitanje. 

           

                                                                                                             M I N I S T A R

 

                                                                                                             Dr  Savo Minić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11