Narodni poslanik Diana Čekić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

           

            Kakav je danas status Komore inženjera poljoprivrede RS, tj. da li su postojeći organi legalni – kad su izabrani i do kad im je mandat? Da li je neriješen status inženjera poljoprivrede i Komore razlog za slabi interes za studij poljoprivrede? Prema nekim informacijama Komori je blokiran račun. Šta će ovo ministarstvo učiniti po ovom pitanju?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.1-011-285/23

Datum: 20.10.2023.godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Kakav je danas status Komore inženjera poljoprivrede RS, tj. da li su postojeći organi legalni – kad su izabrani i do kad im je mandat? Da li je neriješen status inženjera poljoprivrede i Komore razlog za slabi interes za studij poljoprivrede? Prema nekim informacijama Komori je blokiran račun. Šta će ovo ministarstvo učiniti po ovom pitanju?“

           

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/20 ), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

U skladu sa Zakonom o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske („Službeni glasnik RS br. 59/09 i 58/19), Komora funkcioniše kao nezavisna, profesionalna i strukovna organizacija. Zakonom je propisano da su organi odgovorni za organizaciju rada Komore: Skupština Komore, predsjednik Komore, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i drugi organi utvrđeni Statutom Komore. Istim zakonom je propisano i da Komora stiče sredstva za rad od: članarine koju plaćaju članovi Komore, naknade za izdavanje i obnavljanje licence, od donacija, poklona i legata, te od drugih izvora u skladu sa zakonom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je, iako to Zakonom o Komori inženjera poljoprivrede nije bilo propisano kao obaveza, finansijski pomagalo rad Komore. Zadnje dvije uplate od po 10.000 KM su izvršene 2018. i 2019. godine, dok je u 2020. godini uplaćen iznos od 4.886 KM. Međutim nakon pojave pandemije izazvane Korona virusom, 2020. godine, došlo je do prekida aktivnosti Komore inžinjera u vidu organizovanja obuka, te je došlo i do prekida finansijske pomoći ministarstva. Pored ovog izvora finansiranja, rad Komore je trebalo da se finansira i od godišnjih članarina članova Komore, koja je na godišnjem nivou iznosila 60 KM. Međutim, pored činjenice da brojnost članstva, koje bi u vidu članarina moglo obezbijediti sigurne prihode za funkcionisanje Komore, nije bilo dovoljno, problem je predstavljala i činjenica da je od ukupno 550 članova njih svega 60 redovno uplaćivalo članarinu. U 2020. godini je uplaćeno samo 25 članarina, a u 2021. nijedna, što je za direktnu posljedicu imalo blokadu računa Komore. Nezainteresovanost potencijalnih članova Komore za učlanjenje, te činjenica da je mali broj članova uplaćivao godišnju članarinu, predstavlja glavni razlog zbog kojeg je došlo do značajnih problema u sprovođenju redovnih aktivnosti ove organizacije. Prema informacijama do koji je ministarstvo uspjelo doći, svi organi nadležni za organizaciju rada Komore su podnijeli ostavke prije isteka mandata koji je isticao 2021. godine, tako da je rad Komore praktično obustavljen.

Što se tiče dijela pitanja koje se odnosi na eventualnu povezanost statusa inženjera poljoprivrede i Komore sa slabijim interesom za studije poljoprivrede, smatramo da u ovom slučaju ne postoji direktna povezanost i da postoje drugi razlozi za slabiji interes za studiranje poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je i dalje stanovišta da je komorsko organizovanje agronoma bitno sa aspekta unapređenja agronomske struke i profesionalizacije stručnog rada agronoma na terenu, ali Ministarstvo nema i ne treba imati mandat u upravljanju komorom, već ona mora odražavati interes članova koje zastupa.

 

 

 

 

                                                                                                                            M  I  N  I  S  T  A  R

 

                                                                                                                                          dr Savo Minić

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11