Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 12. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

                Koliko je trajao javni poziv za „podršku u unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava? Kada je završen? Kada je počeo? Koliko je bilo prijavljenih? Koliko su ih prihvatili, koliko odbili i zbog čega?

ODGOVOR:

Broj: 05.02/011-78 -1/19

Datum: 21.02.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                            

 

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na nastavku Druge sjednice Narodne Narodne skupštine, održanom 12, 13. i 14. februara 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Koliko je trajao Javni poziv za podršku u unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava?

Kada je završen?

Kada je počeo?

Koliko je bilo prijavljenih?

Koliko su ih prihvatili?

Koliko odbili i zbog čega?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku broj: 04/1-012-2-2886/18 od 12.11.2018. godine o uslovima i kriterijima za utrošak novčanih sredstava tekućeg granta - podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18) i Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/18).

 

U navedenim odlukama Vlade utvrđeni su uslovi i kriterijumi za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i  poboljšanja poslovanja privrednih društava, u ukupnom iznosu od 1.230.000 KM, u cilju unapređenja poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja privrednih društava podizanjem nivoa kvaliteta poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i obima

 

 

 

 

proizvodnje, unapređenja tehnoloških procesa i uvođenja informacionih tehnologija, kao i povećanja zaposlenosti i izvoza u sektoru prerađivačke industrije Republike Srpske.

Vlada je definisala, a s obzirom na ograničen iznos ukupno raspoloživih novčanih sredstva, da će sredstva biti dodjeljena najbolje rangiranim privrednim subjektima prema kriterijumima iz Odluke (broj: 04/1-012-2-2886/18 od 12.11.2018. godine), u opadajućem redoslijedu, dok ne budu u potpunosti potrošena.

Vlada je utvrdila strukturu Javnog poziva, namjenu sredstava, obaveze korisnika sredstava i instrumente obezbjeđenja sredstava. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je dana 24.11.2018. godine, raspisalo Javni poziv za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava, koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i takođe 24.11.2018.godine na veb stranici Vlade Republike Srpske. Javni poziv je ostao otvoren za prijave do 03.12.2018. godine (10 kalendarskih dana).

Na Javni poziv svoje prijave je poslalo  ukupno 156 privrednih društava.

Rješenjem ministra industrije, energetike i rudarstva, broj: 05.01/054-675/18 od 06.12.2018.godine, imenovana je Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava.

Zadatak Komisije je bio da sprovede postupak dodjele novčanih sredstava, a što obavezno obuhvata: razmatranje prijava privrednih subjekata na javni poziv u pogledu blagovremenosti, potpunosti i dopuštenosti, provjeru ispunjenosti uslova, razmatranje projekata, ocjenu i bodovanje prijava privrednih subjekata i utvrđivanje prijedloga rang-liste sa iznosima novčanih sredstava za dodjelu.

Komisija je razmotrila prijave svih 156 privrednih subjekata i na osnovu svih raspoloživih podataka iz prijava i onih koje je ministarstvo pribavilo službenim putem od  APIFa i Poreske uprave Republike Srpske, ministru predložila:

  • odbacivanje za 5 privrednih subjekata zbog neblagovremenosti i nepotpunosti,
  • odbijanje za 27 privrednih subjekata koji nisu ispunili uslove iz Javnog poziva i
  • bodovala 124 privredna subjekta koji su ispunili uslove, te izvršila rangiranje istih prema dodjeljenim bodovima.

Na osnovu usvojene Rang liste od strane Vlade Republike Srpske, sa privrednim subjektima su zaključeni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Cijeli postupak je proveden javno i transparentno, na osnovu odluka Vlade i Javnog poziva, u kojima su javno definisani kriterijumi i način ocjenjivanja i postupanja nadležnog ministarstva i imenovane Komisije.

 

Rang listu koju je Vlada usvojila dostavljamo u prilogu ovog odgovora.

 

 

 

       
    Text Box: МИНИСТАР<br />
Петар Ђокић<br />
  Text Box: Прилог: Ранг листа </p>
<p>Достављено:<br />
1.	Наслову,<br />
2.	а/а.</p>
<p>
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

       

Redni broj

Naziv privrednog društva

Pretežna djelatnost privrednog društva

Iznos konačno dodijeljenih sredstava u KM prema priznatoj vrijednosti projekta

1

FORESTA d.o.o. Kostajnica

16.21 drvna industrija

86,400.00

2

SANA-LINEA AD Kostajnica

14.13 tekstilna industrija

75,600.00

3

MAX COMERC d.o.o. Čelinac

25.12 metalna industrija

79,200.00

4

ATOM COMPANY d.o.o. Srbac

24.33 metalna industrija

79,200.00

5

ALUMONT TRADE d.o.o. Vukosavlje

22.23 proizvodnja plastike

45,000.00

6

E-METAL d.o.o. Šamac

25.29 metalna industrija

77,400.00

7

COMPEX d.o.o. Banja Luka

18.12 grafička industrija

36,000.00

8

FOD d.o.o. Šekovići

31.09 proizvodnja namještaja

54,000.00

9

SIM TECHNIK d.o.o. Kotor Varoš

 25.62 metalna industrija

73,800.00

10

JODDY DREAMS d.o.o. Čelinac

31.03 drvna industrija

23,400.00

11

OBUĆA d.o.o. Zvornik

15.20 proizvodnja obuće

73,800.00

12

KOSMOS d.o.o. Banja Luka

25.40 metalna industrija

73,800.00

13

HI DESTILACIJA a.d. Teslić

20.14 hemijska industrija

73,800.00

14

KOMPANIJA JOVAN d.o.o. Lončari

16.10 drvna industrija

73,800.00

15

CROMEX d.o.o. Prijedor

25.12 metalna industrija

63,000.00

16

VAM d.o.o. Čajniče

16.10 drvna industrija

55,800.00

17

BKV GROUP d.o.o. Bileća

10.91 prehrambena industrija

36,000.00

18

ŠUMSKA TAJNA d.o.o. RIBNIK

10.39 prehrambena industrija

27,000.00

19

BRAĆA STJEPANOVIĆ d.o.o. Novi Grad

16.10 drvna industrija

61,500.00

20

PROCESNA OPREMA INŽENJERING d.o.o. Laktaši

25.29 metalna industrija

61,500.00

 

 

 

1,230,000.00

 

     

                                                                        

 

12.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10