Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu privrede i preduzetništva, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 12. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

               Za koliko godina radnici Kosmosa nemaju plaćene poreze i doprinose? Koliki je broj zaposlenih bio u 2017., 2018., i 2019. godini?

               U čijoj je sada nadležnosti Kosmos, Ministarstva privrede i preduzetništva ili Ministarstva energetike i rudarstva?

               Kada im je posljednji put isplaćena plata (na datum odgovaranja pitanja)?

               Od duga koji ima Kosmos prema radnicima i obaveza koliko je istih ispoštovano'? Od 36 mjesečnih plata, koliko je isplaćeno?

 

ODGOVOR:

Broj: 05.06/011-82-1/20

Datum: 7.4.2020. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine, 12. februara 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„1. Za koliko godina radnici Kosmosa nemaju plaćene poreze i doprinose?

 2.  Koliki je broj zaposlenih bio u 2017. 2018. i i 2019. godini?

 3. U čijoj je sada nadležnosti Kosmos, Ministarstva privrede i preduzetništva ili Ministarstva energetike i rudarstva?

4.  Kada im je poslednji put isplaćena plata (na datum odgovranja pitanja)?

5. Od duga koji ima Kosmos prema radnicima i obaveza, koliko je istih ispoštovano? Od 36 rata mjesečnih plata, koliko ih je isplaćeno?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), nakon pribavljanja traženih podataka od privrednog društva Kosomos a.d. Banja Luka, Ministarstvo energetike i rudarstva daje sljedeći:

 

O D G O V O R

 

  1. Radnicima „Kosmos“ a.d. Banja Luka nisu uplaćeni doprinosi za period od 2008. do 2017. godine.

Ovaj dug je obuhvaćen Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka, od 28.2.2017. godine, kojim je usvojen plan finansijskog i operativnog restruktuiranja. Naime, Okružni privredni sud Banja Luka je nad privrednim društvom „Kosmos“ a.d. Banja Luka krajem 2016. godine pokrenuo proces operativnog i finansijskog restruktuiranja, koji podrazumijeva utvrđivanje svih obaveza po planu restruktuiranja kao i način i dinamiku njihovog izvršenja.

Ukupan iznos priznatih potraživanja na dan otvaranja procesa restruktuiranja iznosi 24.695.778 KM, od čega obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske sa fondovima iznose 15.707.188,00 KM, prema zaposlenim radnicima 4.134.253,00 KM, dok ostatak čine obaveze prema Investiciono - razvojnoj banci Republike Srpske, dobavljačima i komunalnim preduzećima. Anuitetnim planom je definisana dinimika i način izmirenja obaveza, a isti je određen na 13 godina.

U strukturi obaveza prema Poreskoj upravi jednu trećinu obaveza čine obaveze prema fondu PIO Republike Srpske, a to su i obaveze uplate doprinosa za zaposlene radnike za period 2008. do 2017. godina. Planom restruktuiranja takođe je definisano da po sticanju prava na penziju svakog zaposlenog, istom se pojedinačno uplaćuju navedene obaveze. Privredno društvo Kosmos izvršava ovaj plan i svim zaposlenim radnicima koji su stekli pravo na penziju su izmirene obaveze.

 

  1. Što se tiče broja zaposlenih po godinama, „Kosmos“ a.d. Banjaluka je 2017. godine imao 185 radnika, 2018. godine 176 radnika i 2019. godine 158 radnika. Smanjenje broja zaposlenih je prevashodno posljedica odlaska radnika u penziju, ali i fluktuacije radnika po drugim osnovama.

 

  1. Privredno društvo „Kosmos“ a.d. Banja Luka je trenutno u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

 

  1. Lična primanja zaposlenim radnicima se isplaćuju u skladu sa zakonom, a poslednja plata je isplaćena 25.3.2020. godine za mjesec februar 2020. godine.

 

  1. Od ukupnih obaveza prema zaposlenim radnicima iz prethodnog perioda, koje su obuhvaćene planom restruktuiranja u ukupnom iznosu od 4.132.253,00 KM, do sada je isplaćeno ukupno 2.562.803,00 KM. Radnicima koji su bili saglasni sa planom restruktuiranja, od ukupno 36 rata isplaćeno je po 10 rata, dok su nesaglasnim radnicima isplaćene po 22 rate.

 

 

                                                                                                                                                           MINISTAR

 

                                                                                                                                                       Petar Đokić 

 

 

        Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

 

12.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10