Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 27. januara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

 

               Da li je stambeno – poslovni kompleks u Ulici Prvog krajiškog korpusa (preko puta parkinga Narodne skupštine) vlasnika Mile Radišića ima građevinsku dozvolu?

               Koji je broj dozvole i kada je izdana? Da li su riješeni imovinsko – pravni odnosi, te ukoliko nisu, po kojem osnovu je izdana dozvola za građenje (ukoliko je izdana)?

 

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-13/20  

Datum: 05.02.2020.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 31.01.2020. godine, putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj: 04.2-011-11/20 od 29.01.2020. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Draška Stanivukovića, Klub poslanika PDP.

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 27. januara 2020.godine postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li stambeno – poslovni kompleks u Ulici Prvog krajiškog korpusa (preko puta parkinga Narodne skupštine) vlasnika Mile Radišića ima građevinsku dozvolu?

Koji je broj dozvole i kada je izdana? Da li su riješeni imovinsko – pravni odnosi, te ukoliko nisu, po kojem osnovu je izdana dozvola za građenje (ukoliko je izdana)?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

               Investitoru „Grand trade“ d.o.o. Banja Luka izdate su od strane ovog ministarstva građevinske dozvole za objekte poslovno-stambenog kompleksa koji su izgrađeni i koji se grade u Banjoj Luci, na uglu ulica Vuka Karadžića i Prvog krajiškog korpusa, na zemljištu  označenom kao k.č. br. 1764/1 Banja Luka 7 (novi premjer), što odgovara k.č. br. 73/103 k.o. Banja Luka (stari premjer), a za završeni objekat investitor posjeduje i upotrebnu dozvolu.

Na zahtjev investitora „Grand trade“ d.o.o. Banja Luka do sada je doneseno šest  rješenja kojima su  izdate građevinske dozvole za građenje pojedinih objekata  u okviru predmetnog poslovno-stambenog kompleksa  i to:

  • djelimično rješenje br. 15.03-361-195/12 od 30.12.2019. godine,
  • rješenje broj 15.03-361-195/12 od 27.12.2019. godine,
  • djelimično rješenje broj 15.03-360-139/18 od 09.10.2018. godine,
  • djelimično rješenje broj 15.03-360-141/18 od 12.12.2018. godine,
  • djelimičmo rješenje broj 15.03-360-141/18 od 11.01.2019. godine i
  • rješenje broj 03-360-141/18 od 07.07.2019. godine.

Rješenje od 27.12.2019. godine i rješenje od 30.12.2019. godine donesena su u ponovnom postupku, u postupanju ovog ministarstva po presudama Okružnog suda donesenim nakon što su radovi izvedeni na osnovu djelimičnog rješenja broj 15.03-361-195/12 od 03.05.2012. godine i rješenja broj 15.03-361-195/12 od 12.04.2013. godine, koja su bila pravosnažna, a koja su poništena povodom vanrednog pravnog sredstva – zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke.

Na predmetnom građevinskom zemljištu su riješeni imovinsko-pravni odnosi, što je utvrđeno na osnovu zemljišnoknjižnog izvatka br. ZK uloška 13389 k.o. Banja Luka, iz kojeg proizilazi da je na k.č. br. 73/103 uknjiženo pravo svojine u korist investitora sa 1/1 dijela i Posjedovnog lista – prepis broj 4243/10 k.o. Banja Luka 7 od 22.3.2012. godine, iz kojeg proizilazi da je investitor posjednik na zemljištu označenom kao k.č. br. 1764/1 sa 1/1 dijela.

              

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                              

  - dva primjerka ćirilična;                                                                MINISTAR

                 -  CD (WORD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                     Srebrenka Golić            

 

       

27.01.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10