Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 14. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Da mi dostavite spisak pčelara iz udruženja u Šekovićima koji su ostvarili podsticaj u pčelarstvu za 2016. godinu.

  1. Ime i prezime,
  2. Broj prijavljenih košnica,
  3. Ostvaren podsticaj.

ODGOVOR:

Broj: 12.03.2-011-328/17

Datum, 12.07.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Dragan Galić (Klub poslanika PDP-a) na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. juna 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Da mi dostavite spisak pčelara iz udruženja u Šekovićima koji su ostvarili podsticaj u pčelarstvu za 2016. godinu.

               1. Ime i prezime,

               2. Broj prijavljenih košnica,

               3. Ostvaren podsticaj.“

               U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Sredstva agrarnog budžeta namijenjena za razvoj poljoprivrede i sela isplaćuju se korisnicima podsticaja putem Agencije za agrarna plaćanja kroz mjere koje se definišu Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela koji se svake godine donosi za tekuću godinu.

               Članom 19. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2016. godini (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/16, 63/16, 87/16 I 101/16), propisani su uslovi i način za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za podršku pčelarskoj proizvodnji.

Prema planu raspodjele sredstava za 2016. godinu za podršku pčelarskoj proizvodnji agrarnim budžetom je predviđeno 401.832,00 KM. Ova sredstva se raspoređuju korisnicima podsticajnih sredstava prema broju prispjelih zahtjeva i broju pčelinjih društava za koje se traži podsticaj. U 2016. godini podsticajna sredstva su obračunata za 89 286 pčelinjih društava. Prema projekciji isplate iznos premije po jednom pčelinjem društvu iznosio je 4,5 KM.

               U 2016. godini iz opštine Šekovići zahtjev je podnijelo šest pčelara, članova udruženja Matica. Ovi pčelari su u potpunosti ispunili propisane uslove pravilnika i na taj način ostvarili pravo na novčana sredstva za podršku pčelarskoj proizvodnji, koja su im i isplaćena.

               U sljedećoj tabeli dostavljamo spisak pčelara iz opštine Šekovići, članova udruženja Matica, koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za uzgoj i proizvodnju pčela, kako je postavljenim poslaničkim pitanjem traženo:

 

IME I PREZIME

BROJ KOŠNICA

IZNOS PREMIJE (KM)

MILENKO VASILIĆ

52

234.00

ŽIVAN NOVČIĆ

50

225.00

BOŠKO BEGOVIĆ

52

234.00

DEJAN VASILIĆ

90

405.00

NEĐO PERUŠINOVIĆ

65

292.50

SLOBODAN ČELIĆ

52

234.00

UKUPNO

361

1,624.50

               Ujedno vas obavještavamo da se ovi podaci objavljuju na sajtu Vlade Republike Srpske  www.vladars.net, na stranici Agencije za agrarna plaćanja. Osim podataka o podršci pčelarskoj proizvodnji, na ovoj stranici se nalaze i podaci o obračunatoj premiji za sve mjere i korisnike u Republici Srpskoj.

 

                                                                                                                   M I N I S T A R                                                               

                                                                                                         Prof. dr Stevo Mirjanić         

 

 

 

 

 

 

14.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9