Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Trećoj sjednici održanoj 7. marta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE    

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

                Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31. 12. 2018. godine?

                Molim tabelarni prikaz po kriterijumima invalidnosti.

                Iako se svake godine smanjuje broj korisnika invalidnina, ona se minimalno povećavaju ili se ne povećavaju nikako, kao što je to slučaj ove godine.

                Mišljenja sam da se mora naći načina da se invalidnine zanačajnije povećaju jer je sramota da se povećavaju plate mnogim korisnicima, a ne onim koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-4/19

Datum, 19. 03. 2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

           Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 7. marta  2019. godine sljedeće poslaničko pitanje:             

           „Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invlalidnina  zaključno sa danom 31. 12. 2018. godine?

           Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.“

O D G O V O R

            Isplata vojnih i civilnih invalidnina za mjesec decembar 2018. godine, izvršena je za broj korisnika prikazan  u sljedećem tabelarnom  pregledu:

 

 

   BROJ KORISNIKA

 LIČNIH VOJNIH INVALIDNINA

I

kat.

II

kat.

III

Kat.

IV

kat.

V

kat.

VI

kat.

VII kat.

VIII kat.

IX

kat.

X

kat.

UKUPNO:

 

505

1215

919

1885

2505

4151

4432

6262

6853

3413

32140

 

         BROJ KORISNIKA

        CIVILNIH LIČNIH INVALIDNINA

 

53

 

 

111

 

 

59

 

 

164

 

 

288

 

 

581

 

 

   -

 

 

    -

 

 

   -

 

 

   -

 

 

1256

 

 

BROJ KORISNIKA PORODIČNE VOJNE

INVALIDNINE

 

 

 

 

20427

 

 

BROJ KORISNIKA PORODIČNE CIVILNE

INVALIDNINE

 

 

 

 

1522

 

 

             Osnovica za obračun invalidnina u 2013. godini povećana je za 3%,  u 2014. godini za  5%,  u 2015. godini za  1,6%, u 2016. godini za 1,7%, u 2017. godini za 1,8%, i u 2018. godini za 2%, tako da  ukupno povećanje u periodu 2013. - 2019. godina,  iznosi 15,1%.

 

                                                                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                                                                        Duško Milunović

 

 

 

 

 

07.03.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10