Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Da mi se kao dopuna ranijeg poslaničkog pitanja dostave kopije obračuna-isplata za topli obrok načelnika opštine Šekovići za mjesece novembar i decembar 2016. godine, januar, februar, mart 2017. Kopije svih potpisanih dokumenata, odluka, rješenja, zaključaka od strane načelnika od imenovanja u 2016. godini do dana postavljanja poslaničkog pitanja.

ODGOVOR:

Broj: 10.3-011-149/17

Datum: 19. april 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

               Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP  postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 28. marta 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

            „Da mi se kao dopuna ranijeg poslaničkog pitanja dostave kopije obračuna – isplata za topli obrok načelnika opštine Šekovići za mjesece novembar i decembar 2016. godine, januar, februar, mart 2017.  Kopije svih potpisanih dokumenata, odluka, rješenja, zaključaka od strane načelnika od imenovanja u 2016. godini do dana postavljanja poslaničkog pitanja.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

Narodni poslanik Dragan Galić je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 7. februara 2017. godine Ministarstvu uprave i lokalne samouprave postavio poslaničko pitanje vezano za rad Načelnika Opštine Šekovići, na koje je Ministarstvo dalo Odgovor broj: 10.3-011-71/17 od 19. aprila 2017. godine, po pribavljanju izjašnjenja Načelnika Opštine Šekovići  broj: 03-053-23/17 od 18. aprila 2017. godine. U istom aktu, Načelnik Opštine Šekovići dao je odgovor i na poslaničko pitanje postavljeno na Sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. marta 2017. godine, kao dopuna ranijeg poslaničkog pitanja, kako slijedi:

„Što se tiče novog poslaničkog pitanja koje je poslanik Dragan Galić postavio 28.03. 2017. godine, molimo da nam se pojasni i konkretizuje, jer je značajan dio dokumenata koji se odnose na lična prava i obaveze stranaka tj. građana kao pojedinaca, što ne možemo dati jer nemamo saglasnost tih građana.“ Ministarstvo je aktom broj: 10.3-011-149/17  od 6. aprila 2017. godine zatražilo odgovor Načelnika Opštine Šekovići na navedeno poslaničko pitanje.

 

                           

                                                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                    Lejla Rešić

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9