Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Pošto je novoizabrani načelnik opštine Šekovići za tri mjeseca mandata na poslu proveo ukupno pet do šest dana, pozivam navedeno Ministarstvo da:

  1. Izvrši kontrolu rada i dolazaka,
  2. Dostavi kopiju šihtarice i u pismenoj formi od opštine Šekovići ime i prezime službenika koji vodi šihtericu,
  3. Kopije platnih lista za načelnika (mjeseci: novembar, decembar i januar).

ODGOVOR:

Broj: 10.3-011-71/17

Datum: 19. april 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

               Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP  postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 7. februara 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

               „Pošto je novoizabrani načelnik opštine Šekovići za tri mjeseca mandata na poslu proveo ukupno pet do šest dana, pozivam navedeno Miistarstvo da :

  1. Izvrši kontrolu rada i dolazaka,
  2. Dostavi kopiju šihterice i u pismenoj formi od opštine Šekovići ime i prezime službenika koji vodi šihtericu,
  3. Kopije platnih lista za načelnika ( mjesec: novembar, decembar i januar).“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Aktom broj: 10.3-011-71/17 od 20. februara 2017. godine,  urgencijama od 29. marta 2017. godine i 6. aprila 2017. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je odgovor na navedeno poslaničko pitanje od  Načelnika Opštine Šekovići.

               Načelnik Opštine Šekovići dostavio je odgovor broj: 03-053-23/17 od 18. aprila 2017. godine kako slijedi: „Načelnik opštine Šekovići Ristić Momir je izabran neposredno glasovima građana na izborima, i građani su načelniku dali mandat.

Zakon o lokalnoj samoupravi Republici Srpske i Zakon o statusu funkcionera u jedinici lokalne samouprave Republike Srpske definišu načelnika opštine kao poslodavca svim ostalim radnicima u opštinskoj administraciji.

Načelnički posao podrazumijeva stalna putovanja i zakazivanja sastanaka, prilagođavanje drugim funkcionerima i nosiocima javnih funkcija u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji radi dogovora i održavanja sastanaka, i implementacija dogovora sa sastanaka.

Načelnik opštine nije obavezan svaki dan biti u zgradi opštine i sjediti u svojoj kancelariji, jer je posao načelnika menadžerski i od njega se traži da ugovara razne vrste sastanaka i učestvuje u sastancima za koje on procijeni da su za dobrobit opštine Šekovići.

Načelnik opštine podnosi izvještaje Skupštini Skupštini Opštine, i skupština opštine je jedina nadležna da ocjenjuje rad načelnika.

Načelnik opštine Šekovići Momir Ristić je bio privremeno spriječen za rad  (bolovanje) u periodu od 10.02.2017. do 28.02. 2017. za što postoji adekvatna medicinska dokumentacija.“

U prilogu ovog odgovora dostavljamo foto-kopiju Izvještaja o trajanju privremene nesposobnosti-spriječenosti za rad  dostavljenu Ministarstvu uz Odgovor na poslaničko pitanje.

 

                           

                                                                                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                      Lejla Rešić

NAPOMENA: Prilog dostupan u Službi NS RS.

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9