Narodni poslanik Dragan Galić Narodnoj skupštini Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 13. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

                Molim da mi dostavite spisak savjetnika u svim javnim ustanovama, javnim preduzećima, fondovima, upravnim organizacijama, ministarstvima, Kabinetu predsjednika Republike Srpske i potpredsjednicima, Narodnoj skupštini Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 02/2-295-1/18

Datum: 16. februar 2018. godine

KLUB POSLANIKA PARTIJE DEMOKRATSKOG PROGRESA

Narodni poslanik Dragan Galić

P R E D M E T: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje postavljeno na Dvadeset trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 13. februara 2018. godine,  a koji se odnosi na Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Naime, Vašim poslaničkim pitanjem, tražili ste da vam se dostavi spisak savjetnika u svim Javnim ustanovama, Javnim preduzećima, Fondovima, Upravnim organizacijama, Ministarstvima, Kabinetima predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, kao i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

                                                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

                                                                                                                                Dr Marko Aćić

Prilog: Odgovor na poslaničko pitanje

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

U Narodnoj skupštini Republike Srpske, angažovani su savjetnici kako slijedi:

  • U kabinetu predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske
  • prof. dr Mile Dmičić od 01.12. 2014. godine do isteka mandata;
  • prof. dr Radomir Nešković od 11.12. 2017. godine do isteka mandata.
  • U kabinetima potpredsjednikā Narodne skupštine Republike Srpske

1. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske gđa Sonja Jovičević-Karadžić, angažovala je za savjetnicu;

- gđu Natašu Pilipović, doktora medecine, od 01.02. 2016. godine do isteka mandata.

2. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske g Senad Bratić, angažovao je je za savjetnika;

- g Mehmeda Alić, dip. ekonomistu, od 01.12. 2016. godine do isteka mandata.

3. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske gđa Željka Stojičić,

- nema angažovanog savjetnika u kabinetu

4. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske g Nenad Stevandić, angažovao je za savjetnika;

- g. Darka Kremenovića, dip. pravnika, od 01.01. 2015. godine do isteka mandata.

 

                                                                                                         GENERALNI SEKRETAR

                                                                                                               Dr Marko Aćić

 

 

 

 

 

13.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9