Narodni poslanik Dragan Galić predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika NPS, postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 5. oktobra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE

               Molim da ponovo uputite upit Institutu za javno zdravstvo RS o nošenju maske za poslanike u Narodnoj skupštini. Posebno, jer smo ograđeni pleksiglasom, preležana korona i mnogi dva puta vakcinisani. Ovo pitam jer lično imam ogroman problem prilikom diskusije, jer je količina CO2 ispod maske ogromna i disanje je neravnomjerno.

               Da li je moguća vrsta izuzetka za sve one koji su ispoštovali preporuke oko vakcinisanja i dostave uredno količinu antitijela?

ODGOVOR:

Broj: 02/2-

Datum: 15. oktobar 2021. godine

Narodni poslanik

Dragan Galić Klub poslanika NPS- Narodna partija Srpske

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Dragan Galić na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj  5. oktobra 2021. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Molim da ponovo uputite upit Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske o nošenju maske za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posebno jer smo ograđeni pleksiglasom, preležana korona i mnogi dva puta vakcinisani. Ovo pitam jer lično imam ogroman problem prilikom diskusije jer je količina CO2 ispod maske ogromna i disanje je neravnomjerno. Da li je moguća vrsta izuzetka za sve one koji su ispoštovali preporuke oko vakcinacije i dostave uredno količinu antijela“

               U skladu sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               U koordinaciji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske je preduzela niz aktivnosti radi ispunjenja higijensko-epidemioloških uslova za nesmetano održavanje svojih sjednica. Prilikom održavanja sjednica, Narodna skupština ima obavezu da se pridržava Uputstva za postepeno ublažavanje mjera koje se odnosi na rad Narodne skupštine koje je donio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. U uputstvu je navedeno da se za vrijeme održavanja sjednica Narodne skupštine nose maske i to tako da maska pokriva nos, usta i bradu i da dobro naliježe na lice. Broj lica u zatvorenim prostorima treba ograničiti, a za vrijeme sjednica obezbjediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i dezinfikovati propisanim sredstvom u skladu sa uputstvom proizvođača, a površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70 % alkohola.

               U tački 9. Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije propisano je da se obavezuju građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), te da se pridržavaju uputstva javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja. U tački 10. Zaključka navedeno je da su obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta samo djeca mlađa od 7 godina života, lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju, te lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata. U tački 18. Zaključka propisano je da nadzor nad sprovođenjem navedenog zaključka sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove i Komunalna policija. U tački 21. Zaključka propisano je „nepoštivanje mjera zabrane i ograničenja iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17, 42/20 i 98/20).

               Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije se blagovremeno obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja svake sjednice Narodne skupštine.

               Dakle, što se tiče obaveze nošenja zaštitnih maski u sali Narodne skupštine, predsjednik, odnosno potpredsjednici Narodne skupštine nemaju ovlašćenja da postupaju u suprotnosti sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije kojim je naloženo da se u zatvorenom prostoru nose zaštitne maske“. 

 

 

 

Dostaviti:                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

  • Galić Draganu
  • Klubovima poslanika                                                                  Nebojša Zgonjanin
  • Poslaničkim grupama

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10