Narodni poslanik Dragan Galić Vladi Republike Srpske, Fondu solidarnosti

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Desetoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE, FONDU SOLIDARNOSTI

               Upoznat sam sa činjenicom da je Fond solidarnosti, jednim dijelom, nadoknadio štetu privrednim subjektima u Doboju i Šamcu.

               Takođe, 1.4.2015. godine održana je sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti i tada je ministar finansija izjavio da će u narednom periodu više novca biti usmjereno za naknadu štete privrednim subjektima. Ovim putem postavljam pitanje:

               Na koji način, u kom iznosu i kada će Fond solidarnosti nadoknaditi štetu privrednim subjektima na teritoriji opštine Šekovići, koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama 2014. godine?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-749-1/16

Datum: 22.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik  Dragan Galić je na Desetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Upoznat sam sa činjenicom da je Fond solidarnosti, jednim dijelom, nadoknadio štetu privrednim subjektima u Doboju i Šamcu.

Takođe, 1.4.2015. godine održana je sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti i tada je ministar finansija izjavio da će u narednom periodu više novca biti usmjereno za naknadu štete privrednim subjektima. Ovim putem postavljam pitanje:

Na koji način, u kom iznosu ikada će Fond solidarnosti nadoknaditi štetu privrednim subjektima na teritoriji opštine Šekovići, koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama 2014. godine?““

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Upravno odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, na svojoj 11. sjedici, održanoj 23.05.2017. godine, odobrio je sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za pomoć privrednim subjektima na području opštine Šekovići.

Navedena sredstva će se doznačiti ovim privrednim subjektima na osnovu spiska koji će sačiniti opština Šekovići u saradnji sa Udruženjem privrednika, te dostaviti Upravnom odboru fonda.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                               MINISTAR

                                                                                      dr Zoran Tegeltija

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9