Narodni poslanik Dragan Ristić Ministartsvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Ristić, Klub poslanika SP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Da li je i ako jeste kada planirano presvlačenje regionalnog puta R-435-Nevesinje-Luka?

               Samo ću podsjetiti da je put asfaltiran 1979. godine, da nikada nije presvlačen, da je zastupljenost i pukotina na putu 90%, i ogroman broj zakrpa na kolovozu. Samo bih iskoristio mogućnost da zamolim uvaženog ministra da iskoristi svoj uticaj i autoritet, kako bi najkritičnije dionice ovog puta, u najskorije vrijeme bile sanirane, odnosno presvučene. Pored toga saobraćaj se otežano odvija, ja smatram da je u velikoj mjeri ugrožena i bezbjednost učesnika u saobraćaju na ovom putu.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-911/17

Datum: 19.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Ristić na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25, 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je i ako jeste kada  planirano presvlačenje regionalnog puta R-435- Nevesinje-Luka?

Samo ću podsjetiti da je put asfaltiran 1979 godifne, da nikada nije presvlačen, da je zastupljenost i pukotina na putu 90%, i ogroma broj zakrpa na kolovozu. Samo bih iskoristio mogućnost da zamolim uvaženog ministra da iskoristi svoj uticaj i autoritet, kako bi najkritičnije dionce ovog puta, u najskorije vrijeme bile sanirane, odnosno presvučene. Pored toga saobraćaj se otežano odvija, ja smatram da je u velikoj mjeri ugrožena i bezbjednost učesnika u saobraćaju na ovom putu “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, u 2017. godini nisu planirana sredstva za rehabilitaciju kolovoza na regionalnom put R-435 Ćesim-Nevesinje-Berkovići, dionica Luke-Nevesinje u 2017 godini.

Na dionici od Nevesinja ka Lukama radi se redovno održavanje puta sa pojačanim održavanjem kolovoza, a u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 89/13), te Pravilnikom o održavanju, rehabilitaciji i zaštiti javnih puteva i putnih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/159.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9