Narodni poslanik Igor Žunić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Žunić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Opština Derventa je 2010. godine i 2014. godine doživjela katastrofalne poplave, to vam je svima poznato, a u tom periodu je opština Derventa zajedno sa Vladom uradila niz porojekata koji su 2014. godine značajno spriječili efekte poplava koje su bili u čitavoj Republici Srpskoj. Između ostalog, najvažniji projekat koji bi definitivno spriječi sve moguće poplave u Derventi je da kažem ispravljanje korita rijeke Ukrine, u dužini 3805 metara i to je taj dio koji pravi najviše probleme čitavom gradu, mi smo aplicirali, u stvari opština Derventa je aplicirala za taj projekat on je zvanično odoboren 2016. godine a opština Derventa je 2015. godine naručila svu dokumentaciju, molim vas da vas pitam kada će biti odobren, u kojoj je fazi i kada će početi realizacija?

I imam dodatno pitanje – mislim da je opština Derventa sa svojom aktivnoššću koja je uradila na sprečavanju poplava i sa svojim sredstvima i svojim angažmanom zaslužila, da evo u ovom periodu se počne razmišljati o velikom projektu, mislim da je vrijeme da se sjedne za zajednički sto, da se dogovore i proces eksproprijacije i takođe želim da naglasim, da Derventa što je strašno pogođena poplavama nikada nije dobila ni jednog feniga iz Fonda solidarnosti po pitanju infrastrukture, i stvarno bi želio da svi zajedno uđemo u ovaj projekat i građani opštine Derventa i rukovodstvo očeuje što prije da se sjedne i da završavamo ovaj projekat za dobro svih u Derventi.

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-81/18

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Igor Žunić (Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik) je, na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6. februara 2018. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

                „Opština Derventa je 2010. godine i 2014. godine doživjela katastrofalne poslave, to vam je svima poznato, a u tom periodu je opština Derventa zajedno sa Vladom uradila niz porojekata koji su 2014. godine značajno spriječili efekte poplava koje su bili u čitavoj Republici Srpskoj. Između ostalog, najvažniji projekat koji bi definitivno spriječio sve moguće poplave u Derventi je da kažem ispravljanje korita rijeke Ukrine, u dužini 3805 metara i to je taj dio koji pravi najviše problema čitavom gradu, mi smo aplicirali, u stvari opština Derventa je aplicirala za taj projekat on je zvanično odobren 2016. godine a opština Derventa je 2015. godine naručila svu dokumentaciju, molim vas da vas pitam kada će biti odobren, u kojoj je fazi i kada će početi realizacija?

I imam dodatno pitanje- mislim da je opština Derventa sa svojom aktivnošću koja je uradila na sprečavanju poplava i sa svojim sredstvima i svojim angažmanom zaslužila, da evo u ovom periodu se počne razmišljati o velikom projektu, mislim da je vrijeme da se sjedne za zajednički sto, da se dogovore i proces eksproprijacije i takođe želim da naglasim, da Derventa što je strašno pogođena poplavama nikada nije dobila ni jednog feninga iz Fonda solidarnosti po pitanju infrastrukture, i stvarno bi želio da svi zajedno uđemo u ovaj projekat i građani opštine Derventa i rukovodstvo očekuje što prije da se sjedne i da završavamo ovaj projekat za dobro svih u Derventi.“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

 Uzimajući u obzir činjenicu da se urbano područje Dervente nalazi pod visokim poplavnim rizikom, kao i posljedice i štete na ovom području, koje su nastale kao rezultat poplavnih događaja 2010. i 2014. godine, opštinska uprava Derventa preduzela odgovarajuće mjere u cilju izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova na regulisanju dijela korita rijeke Ukrine. Takođe i nadležne institucije koje se bave predmetnom oblašću na republičkom nivou, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna Ustanova  „Vode Srpske“ su, u saradnji sa opštinskom upravom Derventa, obezbijedile izvođenje regulacije dijela korita rijeke Ukrine u Derventi iz odobrenih kreditnih sredstava Evropske investicione banke u okviru projekta „Hitne mjere u oblasti zaštite od poplava na području RS“.  Ugovor o regulaciji dijela korita rijeke Ukrine u Derventi  potpisan je  11. 04. 2014. godine sa odabranim Izvođačem – d.o.o. „Keso promet“ iz Zvornika na iznos od 718.486,17 KM. Radovi su u potpunosti završeni na izgradnji lijevog nasipa pored rijeke Ukrine, u dužini od 3.600 m, izgradnji parapetnog zida na desnoj obali rijeke u dužini od 725 m, kišne kanalizacione mreže prečnika 800 mm u dužini od 720 m, trafo-stanice i pumpne stanice kapaciteta 2x98 kW. Opštinska uprava Derventa  je dana  10. 11. 2015. godine  izdala i upotrebnu dozvolu za izvedene radove.

Regulacija nizvodnog dijela korita rijeke Ukrine od urbanog područja, u dužini od 3.800 m, procijenjene vrijednosti 3.100.000,00 evra, je takođe prioritet u cilju smanjenja poplavnih rizika na predmetnom području, ali ovaj projekat nije moguće uključiti u odobrena sredstva EIB. U vezi sa navedenim održan je sastanak predstavnika JU Vode Srpske i opštinske uprave Derventa u Derventi, dana 08.06.2016. godine, na kome je konstatovano da je opštinska uprava organizovala izradu Glavnog projekta regulacije predmetne dionice vodotoka, da će takođe pripremiti eksproprijacioni elaborat i riješiti neophodne imovinsko-pravne odnose, a da će Javna ustanova „Vode Srpske“, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, tražiti obezbjeđenje sredstava iz novih kreditnih linija ili raspoloživih grantova.

 

 

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                             prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9