Narodni poslanik Igor ostojić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 15. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Molim Vas da nam dostavite pregled zemljišnih površina (čestica) koje je PD ''Semberija'' Bijeljina stavila pod hipoteku sa pravnim licima u čiju korist je založeno zemljište.

ODGOVOR:

Broj: 12.03.5-011-94/17

Datum: 17.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić (Klub poslanika SDS-SRS RS) je na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. februara 2017. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim vas da nam dostavite pregled zemljišnih površina (čestica) koje je PD „Semberija“ Bijeljina stavila pod hipoteku, sa pravnim licima u čiju korist je založeno zemljište.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

               Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), definisano je da Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, između ostalog, obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencije o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima.

               Imajući u vidu da Ministarstvo ne raspolaže podacima iz javnih evidencija, a kako je u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, vođenje evidencija i prava na napokretnostima, između ostalog i založnog prava, zatraženo je od iste da nam dostavi pregled zemljišnih čestica na kojima je preduzeće PD „Semberija“ Bijeljina upisalo hipoteku, sa pravnim licima u čiju korist je založeno zemljište.

               Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je aktom broj 21.01/052-142/17 od 14.03.2017. godine dostavila zemljišnoknjižne izvatke, gdje su u „C“  teretnom listu upisani tereti, između ostalog i založno pravo, te vam iste dostavljamo u prilogu akta.

               Prilog:  

 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 1599, k.o. Crnjelovo Donje, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 133, k.o. Dazdarevo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 67, k.o. Međaši, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 71, k.o. Međaši, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 299, k.o. Međaši, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 68, k.o. Međaši, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 311, k.o. Trnjaci, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 828, k.o. Trnjaci, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 486, k.o. Dvorovi, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 3744, k.o. Dvorovi, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 1367, k.o. Janja 2., od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 14087, k.o. Bijeljina 1, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 709, k.o. Puhare-Pučile, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 1037, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 1039, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2382, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 5050, k.o. Bijeljina 2, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 1939, k.o. Batković, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2410, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 •  Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2412, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2459, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2535, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine,
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2976, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine i
 • Zemljišnoknjižni izvadak, ul. br. 2977, k.o. Bijeljina Selo, od 03.03.2017. godine.

 

 

                                                                                                                        M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                                 prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

NAPOMENA: Prilog Zemljišnih izvadaka, 68 stranica u PDF-u, dostupno u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9