Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Obratila mi se Šušljik Cvijeta iz Bijeljine, predstavkom o diskriminaciji penzionera (koju vam dostavljam u prilogu), te vas molim da date svoje pojašnjenje i odgovorite mi na ovu predstavku i, naravno, da pomognete rješavanju ovog spornog pitanja.

               NAPOMENA: U prilogu vam dostavljam kopiju gore navedenog dokumenta od 17.06.2016.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-31/2016

Banja Luka, 26.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. juna  2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Obratila mi Šušljik Cvijeta iz Bijeljine, predstavkom o diskriminaciji penzionera (koju vam dostavljam u prilogu), te vas molim da date svoje pojašnjenje i odgovorite mi na ovu predstavku i naravnon da pomognete rješavanju ovog spornog pitanja.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Predstavka Šušljik Cvijete iz Bijeljine odnosi se na član 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da se najniža penzija ne isplaćuje korisnicima srazmjerne penzije. Imenovana smatra da se navedenim članom vrši diskriminacija korisnika srazmjernih penzija i predlaže njegovo ukidanje.

Članom 85. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), propisano je da se korisniku kome je penzija određena u manjem iznosu od najnižeg iznosa penzije utvrđenog tim članom isplaćuje najniža penzija. Najniža penzija ne može biti niža od 50% od prosječne penzije na teret Republike isplaćene za decembar prethodne godine. Najniža starosna i invalidska penzija na teret Republike zavisi od dužine penzijskog staža i određuje se u procentu od prosječne penzije na teret Republike isplaćene za decembar prethodne godine:

a) za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina ne može biti niža od 60%,

b) za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina ne može biti niža od 70%,

v) za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina ne može biti niža od 80% i

g) za 40 godina penzijskog staža i više ne može biti niža od prosječne penzije na teret Republike isplaćene za decembar prethodne godine.

Akt o određivanju iznosa najniže penzije donosi Vlada Republike Srpske.

Članom 86. Zakona, propisano je da se odredbe člana 85. tog zakona ne odnose na srazmjerne penzije ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH.

Podsjećamo da Ustavni sud Republike Srpske, rješenjem broj: U-28/12 od 25. septembra 2013. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/13), nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti člana 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U obrazloženju rješenja se, između ostalog, navodi da se korisnicima srazmjernih penzija određuje penzija u svakoj državi primjenom nacionalnih propisa, na osnovu penzijskog staža i ostalih elemenata svakog pojedinog osiguranika, i uz isplatu njihovih srazmjernih dijelova zasebno od svake države u kojoj se ostvaruje pravo na penziju. S obzirom na izloženo, Sud je ocijenio da navedeno razlikuje ovu kategoriju korisnika penzije u odnosu na druge, te sa ustavnopravnog aspekta nije neprihvatljivo njihovo izuzeće od primjene instituta najniže penzije, zbog čega je ocijenio da osporenom odredbom člana 86. Zakona nije povrijeđeno ustavno načelo ravnopravnosti iz člana 10. Ustava Republike Srpske.

Napominjemo da je imenovana oszvarila pravo na penziju u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/00), da je u upravnom sporu odbijena tužba na rješenje o priznavanju prava na peziju i da je u toku postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke.

 

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                             Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9