Narodni poslanik Ilija Stevančević Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ilija Stevančević, samostalni poslanik postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA

Odlukom Vlade Republike Srpske, formirano je JP ''Pruge uzanog kolosijeka Srnetica-Mlinište-Šipovo'' sa sjedištem u Banjaluci, Jasenovičakih logoraša 4a (JIB 4403081130002) i upisano u Registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, pod brojem: 071-0-reg-09-001825 od 24.11. 2009. godine. Vršilac dužnosti direktora, od osnivanja do danas, je gospodin Boro Dakić. Moje pitanje glasi:

Hoće li Vlada Republike Srpske u Budžetu za 2016. godinu, planirati finansijska sredstava za početak izgradnje ''Pruge uzanog kolosijeka Srnetica-Mlinište-Šipovo, za koje su zainteresovane opštine Petrovac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad i Šipovo, kao i pojedini biznismeni koji bi imali sportske objekte, etno selo, i sl. Na tu temu direktor Željeznica Republike Srpske je održao sastanak sa načelnicima pomenutih opština, kako bi otpočela gradnja pruge uzanog kolosijeka.

ODGOVOR:

Broj:13.04/011-2116/15

Dana: 02.11.2015.godine

 

 

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

   -SEKRETARIJAT-

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:Vaš akt broj 04.2-011-339/15  od  27.10.2015. godine.

          Na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 21. i 22. oktobra 2015. godine, narodni poslanik Ilija Stevančević, samostalni poslanik,   postavio je poslaničko pitanje:

          „Hoće li Vlada Republike Srpske u Budžetu za 2016. godinu, planirati  finansijska sredstva za početak izgradnje „Pruge uzanog kolosijeka Srnetica-Mliništa-Šipovo“, za koje su zainteresovane opštine Petrovac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad i Šipovo, kao i pojedini  biznismeni  koji bi imali  sportske objekte, etno selo i sl. Na tu temu  direktor “ Željeznica Republike Srpske“ je održao sastanak  sa načelnicima  pomenutih opština, kako bi otpočela  gradnja pruge uzanog kolosijeka.“

         Odgovor na poslaničko pitanje glasi:

        „U Budžetu za 2016. godinu, Vlada Republike Srpske nije  planirala  finansijska  sredstva  za početak izgradnje  pruge  uzanog kolosijeka Srnetica-Mliništa-Šipovo. 

        JP „Pruga uzanog kolosijeka Srnetica-Mliništa-Šipovo“ osnovana je 2009. godine, sa ciljem obnove željezničke pruge širine  0,76 m  na dionici Srnetica-Mliništa-Šipovo.

         Interes za izgradnju ove pruge postoji kod jedinica lokalne samouprave kroz koje prolazi trasa pruge, kao i pojedinih  fizičkih  lica, ali  još  uvijek  nisu preduzete  dalje  aktivnosti po pitanju realizacije ovog projekta.“

          S poštovanjem,

                                                                                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                  MINISTAR

                                                                                  Neđo Trninić    

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9