Narodni poslanik Ilija Tamindžija Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ilija Tamindžija, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Kada će biti raspisan tender za izgradnju mosta na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići?

               Naime, završetkom ove dionice puta, ostao je uski drveni most, koji je oko 2m niži od nivelete puta i predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem u saobraćaju.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2332/16

Datum: 03.01.2017. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Ilija Tamindžija na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06, 07. i 08. decembra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će biti raspisan tender za izgradnju mosta na regionalnom putu Nevesinje – Berkovići? Naime, završetkom ove dionice puta, ostao je uski drveni most, koji je oko 2m niži od nivelete puta i predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem u saobraćaju?“.

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, pokrenuti su postupci javne nabavke za radove i stručno – tehnički nadzor nad radovima na izgradnji novog mosta preko rijeke Zavodolke na regionalnom putu R-435, dionica Nevesinje – Berkovići, a procijenjena vrijednost nabavke sa PDV za radove iznosi 450.000 KM, a za Nadzor 20.000 KM.

 

Za predmetni projekat izgrađen je i revidovan Glavni projekat novog mosta, riješeni su imovinsko – pravni odnosi, a postupak pribavljanja Građevinske dozvole je u završnoj fazi.

 

 

               S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9