Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dva nastavka Druge sjednice, 25. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

                Željeznice RS i pored negativnog iskustva u vođenju poslovne politike su ponovo suočene sa ukidanjem prava radnika i umanjenja minulog rada po osnovu nepriznavanja od strane Uprave Željeznica – uvećanog radnog staža (beneficiranog radnog staža) u ukupan radni staž i nepriznavanje posebnog staža po osnovu učešća u ratu u jednostranom trajanju u ukupni radni staž. Na ovaj radni staž Željeznice svojim radnicima ne uplaćuju iznos minulog rada.

                Da li ste upoznati sa tim i da li ste upoznati da za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova ovo nije praksa?

ODGOVOR:

Broj:13.04/011-401/19

Datum, 15.03.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI  SEKRETARIJAT

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:Vaš akt broj 04.2-011-90/19  od 26.02.2019. godine

          Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila  je između dva nastavka Druge sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, dana  25. februara  2019. godine, sljedeće  poslaničko pitanje:

        “Željeznice RS  i pored negativnog  iskustva u vođenju poslovne politike su ponovo suočene  sa ukidanjem prava radnika i umanjenja minulog rada  po osnovu  nepriznavanja  od strane Uprave Željeznica-uvećanog radnog staža (beneficiranog radnog staža) u ukupan  radni staž i nepriznavanje posebnog  staža po osnovu učešća u ratu u jednostranom trajanju u ukupni radni staž. Na ovaj radni staž Željeznice svojim radnicima ne uplaćuju iznos minulog rada.

       Da li ste upoznati sa tim i da li ste upoznati da za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova ovo nije praksa?“

         Poslaničko pitanje  proslijeđeno je „Željeznicama Republike Srpske“ a.d. Doboj, koje su dostavile sljedeći  odgovor:

       „U vezi sa poslaničkim pitanjem po predmetu obračuna plate bez priznavanja posebnog staža i beneficije u minuli rad, obavještavamo vas da „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj vrše obračun osnovne plate u skladu sa  članom  123. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), i članom 76. Pravilnika o radu Društva.

      Shodno tumačenju Ministarstv rada i boračko invalidske zaštite  Republike Srpske broj 16-04/2-12-186/17 od 22.05.2017. godine,  ovako obračunata  osnovna plata uvećava se po osnovu  godina radnog staža  u koji nije uključena  beneficija  i poseban staž, na način regulisan  članom 80. Pravilnika o radu Društva, tako da se uvećava  za 0,3% za svaku navršenu  godinu radnog staža do 25 godina radnog staža, odnosno  0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža preko 25 godina.“

 S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                     MINISTAR

                                                                                                                                                  Neđo Trninić

 

 

 

25.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10