Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dva nastavka Druge sjednice, 25. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

                Koji dio sredstava kojim su se Željeznice RS zadužile kod Svjetske banke (kredit od 51,3 miliona evra potpisan u martu 2018. godine) je iskorišten za namirenja zaostalih obaveza prema radnicima i koliko će se još iskoristiti u ove svrhe?

                Koji dio sredstava će se iskoristiti u neke druge svrhe, osim zaostalih dugovanja prema radnicima i Poreskoj upravi?

                Molim vas da mi navedete tačnu svrhu utroška sredstava i raščlanite iznose po svakoj od stavki.

                Da li je iko odgovarao za milionsku štetu prouzrokovanu nesavjesnim poslovanjem Uprave Željeznica Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj:13.04/011-400/19

Datum, 19.03.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI  SEKRETARIJAT

PREDMET:Odgovor na poslaničko pitanje, dostavljamo.-

VEZA:Vaš akt broj 04.2-011-90/19  od 26.02.2019. godine

          Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP,  postavila  je između dva nastavka Druge sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, dana  25. februara  2019. godine, sljedeće  poslaničko pitanje:

        “Koji dio sredstava kojim su se  Željeznice RS zadužile kod Svjetske banke  (kredit od 51,3 miliona evra potpisan u martu 2018. godine) je iskorišten za namirenje zaostalih obaveza prema radnicima i koliko će se još iskoristiti u ove svrhe?

       Koji dio sredstava će se iskoristiti u neke druge svrhe, osim zaostalih dugovanja prema radnicima i Poreskoj upravi?

       Molim vas da mi navedete tačnu svrhu utroška sredstava i raščlanite iznose po svakoj od stavki.

       Da li je iko odgovarao za milionsku štetu prouzrokovanu nesavjesnim poslovanjem Uprave Željeznica Republike Srpske?“

         Poslaničko pitanje  proslijeđeno je „Željeznicama Republike Srpske“ a.d. Doboj, koje su dostavile sljedeći  odgovor

      „Naziv projekta: Restrukturisanje Željeznica Repiblike Srpska (Druga faza projekta modernizacije saobraćajnog sektora u BiH)

Iznos kredita: 51.300.000,00 eura

Cilj projekta: Unapređenje operativne efektivnosti i finansijska održivost

 

Predmet projekta: Kredit je podijeljen na tri komponente:

- komponenta 1:     finansijsko restrukturisanje - izmirivanje duga prema radnicima Željeznica Republike Srpske i Poreskoj upravi Republike Srpske

- komponenta 2:     restrukturisanje radne snage -  smanjenje broja zaposlenih

- komponenta 3:     organizaciono restrukturisanje koje se odnosi na razdvajanje operacija i infrastrukture na dve računovodstveno i upravljački potpuno razdvojene organizacione jedinice unutar jednog privrednog društva, te formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica, usluge konsultanata i informatizaciju društva

 

Namjena kredita: Kreditna sredstva Svjetske banke su namjenjena za

  • izmirenje dugovanjava prema radnicima i fondovima za period 2011-2018 (na dan 31.07.2018. godine) u iznosu od 42,7 miliona eura,
  • smanjenje broja radnika u periodu 2017-2021 za 1000 radnika (penzionisanje, odlazak uz stimulativne otpremnine i tehnološki višak) u iznosu od 3,5 miliona eura i
  • organizaciono restrukturisanje kompanije u iznosu  5 miliona eura (angažman konsultanata, uvođenje novog poslovnog sistema (računovodstveno razdvajanje infrastrukture i operacija) i pripremu i primjenu višegodišnjih ugovora između Vlade RS o održavanju infrastrukture i sufinansiranju javne funkcije prevoza).

 

Pitanje: Koji dio sredstava kojim su se Željeznice RS zadužile kod Svjetske banke (kredit od 51,3 miliona evra potpisan u martu 2018. godine) je iskorišten za namirenje zaostalih obaveza prema radnicima i koliko će se još iskoristiti u ove svrhe?

Odgovor: Iznos od 42,7 miliona evra (prva komponenta projekta) je odvojen za izmirenje ovih dugovanja. Do sada je povučeno 35.500.000 miliona evra, a utrošeno je 31.928.530. 

 

Pitanje: Koji dio sredstava će se iskoristiti u neke druge svrhe, osim zaostalih dugovanja prema radnicima i Poreskoj upravi.

Odgovor: Iznos od 8,5 miliona evra (druga i treća komponenta).

Druga komponenta, restruktruisanje radne snage (3,5 miliona evra), je komponenta koja podrazumjeva smanjenje broja radnika na način da se radnicima obezbijede otpremnine i podrška radnicima koji budu proglašeni tehnološkim viškom u formi obuke i konsultacija, odnosno pomoći u zapošljavanju u drugim privrednim sektorima.

Kroz komponentu pod nazivom organizaciono restrukturisanje, za koju je planirano 5 miliona evra, ŽRS bi trebale da se reorganizuju na najbolji mogući način kako bi bile efikasnije i efektivnije. Nova organizacija podrazumijeva uvođenje novog finansijsko-računovodstvenog sistema putem koga će se pratiti svi procesi unutar ŽRS, razvoj i primjena finansijski prihvatljivih i održivih srednjoročnih planova poslovanja, te razvoj i primjena višegodišnjih ugovora o prevozu putnika i održavanju infrastrukture između Vlade RS i Željeznica RS. Planirano je angažovanje konsultantske kuće za organizaciono restrukturisanje i za pripremu i realizaciju planova poslovanja i višegodišnjih ugovora. Sve nabavke  koje će se realizovati u okviru ovog projekta  slijedit će pravila Svjetske banke, tj. pravila za nabavke u projektima Svjetske banke iz jula 2016. godine.     

 

Pitanje: Molim vas da mi navedete tačnu svrhu utroška sredstava i rasčlanite iznose po svakoj od stavki?

Odgovor: Kao što je opisano i navedeno u predhodnom tekstu iznos od 53,1 milione evra podijeljen je na tri dijela. Do sada su ŽRS povukle avans u iznosu od 26,5 miliona i jednu tranšu od 9 miliona. Povučeni iznosi su se koristili za prvu komponentu, tj za izmirenje dugovanja prema Poreskoj upravi (porezi, doprinosi, prinudna rješenja) i dugovanja prema radnicima koja podrazumijevaju osnovni dug prema radniku za razliku toplih obroka, prevoza, tzv. kilometra i regresa, kamate na osnovni dug i troškove radnih sporova, kako slijedi:

Avansna uplata od 26,5 miliona evra  (konverzija 51.829.273,99 KM):

PORESKA UPRAVA

33.998.939,63 KM

 

RADNICI

17.645.310,72 KM

 

UKUPNO PLAĆENO

51.644.250,35 KM

 

 

 

Na KM račun prenešeno (konverzija)

51.829.273,99 KM

 

OSTATAK SREDSTAVA

185.023,64 KM

 

 

Druga tranša u iznosu od 9 miliona evra*

PORESKA UPRAVA

5.767.443,79 KM

 

RADNICI

5.047.847,76 KM

 

PLAĆENO SA 28.02.2019.

10.815.291,55 KM

 

 

 

 

Stanje na računu dana 28.02.2019.

3.571.469,30 €

 

* konverzija se vrši na dan plaćanja

 

Pitanje: Da li je iko odgovarao za milionsku štetu prouzrokovanu nesavjesnim poslovanjem Uprave Željezica Republike Srpske

Odgovor: Sadašnja Uprava imenovana je u novembru 2018. godine, kada su ŽRS već bile u fazi povlačenja avansne uplate i pripreme za prva plaćanja, ista nema saznanja da li su pokrenuti, ili su bili pokrenuti, bilo kakvi postupci utvrđivanja nesavjesnog poslovanja.

 S poštovanjem,

                                                                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                                                                            Neđo Trninić

 

25.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10