Narodni poslanik Jelena Trivić Narodnoj skupštini Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE

                Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih sa podacima:

 • O stručnoj spremi,
 • O ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.

ODGOVOR:

Broj: 02/2 - 491/19

Datum: 8. mart 2019. godine

Jelena Trivić

narodni poslanik

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske postavili ste sljedeće poslaničko pitanje: „Molim Vas da mi dostavite spisak svih zaposlenih radnika sa podacima o stručnoj spremi i ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome“.

U vezi sa navedenim, a u skladu sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo Vam sljedeći

O D G O V O R

U članu 102. stav (2) Zakona o radu („Službeni glasnik  Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18) propisano je „lični podaci koji se odnose na radnike ne mogu da budu dostupni trećem licu, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom“.

S obzirom da je podatak o diplomi određenog lica lični podatak, u smislu primjene navedene  odredbe Zakona o radu, zatim člana 16 a Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 50/10 i 66/18), te Zakona o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta Službe Narodne skupštine Republike Srpske (broj: 02/2-162/16, broj: 02/2-2629/16 i broj:02/2-685/17) dostavljamo Vam podatke kako slijedi: 

 

Sistematizovano:  105 radnih mjesta

Popunjeno: 94

Organizacionu strukturu Službe Narodne skupštine Republike Srpske čine:

 • Kabinet predsjednika Narodne skupštine
 • Kabinet potpredsjednika Narodne skupštine
 • Kabinet generalnog sekretara
 • Odjeljenje za opšte poslove
 • Zakonodavno-pravno odjeljenje
 • Odjeljenje za zajedničke poslove
 • 10 odsjeka

Strukturu zaposlenih čine:

1. Kabinet predsjednika Narodne skupštine

 • 1 viši stručni saradnik  – VSS, profesor jezika i književnosti
 • 2 viša stručna saradnika  – VSS, društveni smjer
 • 1 viši stručni saradnik -  VSS, diplomirani politikolog (180 ECTS)
 • 2 stručna saradnika   – SSS - administrativni tehničar
 • 1  vozač – VKV

2. Kabinet potpredsjednika Narodne skupštine

 • 2 viša stručna saradnika  – VSS, diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista (180 ECTS)
 • 2 stručna saradnika  – SSS - administrativni tehničar

3. Kabinet generalnog sekretara

 • 1 izvršilac, generalni sekretar – VSS, diplomirani pravnik
 • 1 izvršilac, zamjenik generalnog sekretara – VSS, diplomirani pravnik
 • 1 stručni saradnik -  SSS - administrativni tehničar
 • 1 viši stručni saradnik - VSS, diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik - VSS, diplomirani žurnalista

3.1. Odjeljenje za opšte poslove

- 1 izvršilac, pomoćnik generalnog sekretara – VSS, diplomirani pravnik

3.1.1. Odsjek za  ljudske resurse i administrativne poslove

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani pravnik

- 1 viši stručni saradnik- – VSS, diplomirani geograf

- 2 viša stručna saradnika – VSS, profesor filozofije i sociologije i diplomirani ekonomista

- 2 stručna saradnika  – SSS , pravno-birotehnička struka

- 1 viši stručni saradnik – VSS - profesor srpskog jezika i književnosti

3.1.2. Odsjek za finansijske poslove

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani ekonomista

- 1viši stručni saradnik  – VSS, diplomirani ekonomista

- 1 stručni saradnik  – SSS, ekonomski tehničar

- 1 viši stručni saradnik – VSS , profesor sociologije

 

3.1.3. Odsjek za odnose sa javnošću

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS društveni smjer ili VŠS/SSS - 10 godina radnog iskustva na  poslovima glavnog i odgovornog urednika

- 1  viši stručni saradnik – VSS, profesor filozofije i  sociologije

3.1.4. Odsjek za protokol

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS, profesor istorije

- 1 viši stručni saradnik  – VSS, diplomirani ekonomista-menadžer

- 1 viši stručni saradnik- – VSS, profesor engleskog jezika

3.2. Zakonodavno-pravno odjeljenje

- 1  pomoćnik generalnog sekretara – VSS, diplomirani pravnik

3.2.1. Odsjek za normativne poslove i rad radnih tijela

- 1  rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani pravnik

- 10 viši stručnih saradnika – VSS, diplomirani pravnik                                                       

 • 3 viša stručna saradnika – VSS, diplomirani ekonomista
 • 1 viši stručni saradnik –  VSS,   diplomirani politolog
 • 1 viši stručni saradnik– VSS,  diplomirani ekonomista-menadžer
 • 1 viši stručni saradnik – VSS,profesor istorije i geografije
 • 1 viši stručni saradnik  – VSS, profesor sociologije
 • 1 viši stručni saradnik – VSS, diplomirani menadžer (180 ECTS)
 • 1 viši stručni saradnik – VSS, diplomirani inženjer mašinstva

3.2.2. Odsjek za evropske integracije i međunarodne aktivnosti

- 1rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani pravnik

- 1 viši stručni saradnik – VSS, diplomirani pravnik

- 1 viši stručni saradnik-VSS, profesor engleskog jezika i književnosti

3.2.3. Odsjek za rad sa poslanicima

- 1  rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani politikolog

- 9 stručni saradnika– SSS – administrativni tehničar

- 2  viša stručna saradnika– VSS, diplomirani politikolog i  diplomirani socijalni radnik

3.2. Odjeljenje za zajedničke poslove

- 1 pomoćnik generalnog sekretara – VSS, diplomirani elektroinženjer

3.3.1. Odsjek za informacine tehnologije i tehničku podršku

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS, diplomirani inženjer master

- 1 viši stručni saradnik– VSS, diplomirani inženjer  elektrotehnike

 • 3 stručna saradnika- SSS, mašinski tehničar      

3.3.2. Odsjek za vozni park

- 1 rukovodilac odsjeka – VSS, bechelor industrijskog menadžmenta (180 ECTS)

- 15  vozača – KV - VKV

 

3.3.3. Odsjek za logističku podršku

- 6 portira – SSS,

- 1 izvršilac, SSS – VKV mašinbravar

- 7 izvršioca na održavanju čistoće – SSS ili KV,

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                   GENERALNI  SEKRETAR

                                                                                                                                                           Nebojša Zgonjanin

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10