Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine, 26. avgusta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Radovanu Viškoviću

                Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u kojoj fazi je izrada Registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem? Kada tačno planirate da Registar bude završen?

OBRAZLOŽENJE

                U Ekspozeu koji ste izložili pred narodnim poslanicima na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17. 12. 2018. godine, na stranama 29 i 30 Ekspozea naveli ste sljedeće:

                „Uspostavićemo Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u Republici Srpskoj koji platu primaju iz javnih sredstava, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje na plate.“

                Tekst Ekspozea dostupan je na sajtu Vlade Republike Srpske, http://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf.

                S tim u vezi, postavljam poslaničko pitanje kako je prethodno navedeno.

ODGOVOR:

Broj : 10.1-011-378/19

Dana: 04.09.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

n/r Generalnog sekretara                                                                                        

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 26. avgusta 2019. godine, poslaničko pitanje upućeno Predsjedniku Vlade Republike Srpske, gospodinu Radovanu Viškoviću, a ono glasi:

 

    „Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u kojoj fazi je izrada registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem? Kada tačno planirate da Registar bude završen?

OBRAZLOŽENJE

    U ekspozeu koji ste izložili pred narodnim poslanicima na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 17.12.2018. godine, na stranama 29 i 30 Ekspozea naveli ste sljedeće:

„Uspostavićemo Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u Republici Srpskoj koji platu primaju iz javnih sredstvav, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje na plate.“

Tekst Ekspozea dostupan je na sajtu Vlade Republike Srpske, http://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf.

S tim u vezi, postavljam poslaničko pitanje kako je prethodno navedeno.“

 

u skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17) dostavljamo Vam sljedeći:

 

ODGOVOR

 

Vlada Republike Srpske je obezbijedila zakonske pretpostavke za izradu Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, donošenjem Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske 2017. godine.

U toku su usaglašavanja pitanja u vezi tehničkih priprema za pristupanje izradi softverskih rješenja sa Svjetskom bankom koja prati projekat izrade pomenutog Registra i koja je partner.

Na redu su aktivnosti Svjetske banke ali i ostalih nivoa vlasti koji treba da donesu isti zakon, da bi mogli nastaviti sa daljom procedurom, kako je i planirano reformskom agendom.

Vlada prati sve aktivnosti partnera i obavlja tehnička usaglašavanja u međuvremenu, te se stvaraju zakonski uslovi da se obuhvate i zaposleni u zdravstvenom sistemu jer je krajnji cilj obuhvatiti sve korisnike budžetskih sredstava, što je dobar osnov za vršenje analize svih radnih mjesta koja će biti obuhvaćena ovim registrom i utvrđivanje javne potrošnje.

Kada Svjetska banka kao partner i ostali nivoi vlasti koji su preuzeli istu obavezu kao i Republika Srpska koja je svoje preduslove ispunila, završe aktivnosti koje su u toku a koje su neizostavan dio cijelog procesa, Vlada Republike Srpske će spremno nastaviti dalje provođenje obaveze donošenja Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.

 

S poštovanjem,                                                                                                                

        M i n i s t a r

 

                                                                                                                                                      Lejla Rešić

 

Dostavljeno:

-Naslov,

-a/a

 

Prilog:

-2 (dva) primjerka u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-Elektronska verzija-CD

 

 

26.08.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10