Narodni poslanik Mara Milošević predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mara Milošević, Klub poslanika SNDS, postavila je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

                U kojoj fazi je izgradnja auto – puta Rača – Bijeljina – Brčko – Vukosavlje

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1775/19

Datum: 07.10.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Mara Milošević na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17. septembra 2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„U kojoj fazi je izgradnja autoputea Rača – Bijeljina – Vukosavlje?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, u toku je izrada Plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača po skaraćenom postupku, u skladu sa Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-581/19 od 13.06.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53/19).

Takođe, delegacije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije parafirale su Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brzog puta Sarajevo – Beograd – Sarajevo. Sada je neophodno da Savjet ministara BiH usvoji tekst Sporazuma kako bi se stvorili uslovi za njegovo potpisivanje.  

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10