Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj  10. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Na koji način i iz kojih sredstava će biti plaćena zgrada koju Vlada RS pravi u Istočnom Sarajevu, a u iznosu od 26,5 miliona KM?

ODGOVOR:

Broj : 06.07/ 012-1861-1/15

Datum: 19.10.2015. godine

 

R E P U B L I K A  S R P S K A

NARODNA SKUPŠTINA

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS, u nastavku Pete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske , održane 10. seprembra 2015. godine postavio je sledeće

POSLANIČKO PITANJE

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Ministru finansija

”Na koji način i iz kojih sredstava će biti plaćena zgrada koju Vlada RS pravi u Istočnom Sarajevu, a u iznosu od 26,5 miliona KM?“

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske ovaj objekat platiće sredstvima  koja će biti obezbijeđena u  budžetu Republike Srpske.

                                                                                                                    MINISTAR

                                                                                                                dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

10.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9