Narodni poslanik Marko Vidaković Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 27. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

                Da li su planom investicija JP ''Putevi Republike Srpske'' za 2018. godinu predviđeni sljedeći projekti i ako jesu u kom iznosu:

Rekonstrukcija regionalnog puta R-446 dionica Jasik-Triangla,
Izgradnja puta Jahorina-Bistrica,
Izgradnja kružnih raskrsnica na području opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo?
ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-445/18

Datum: 28.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marko Vidaković na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li su planom investicija JP „Putevi Republike Srpske“ za 2018. godinu predviđeni sljedeći projekti i ako jesu u kom iznosu:

Rekonstrukcija regionalnog puta R-446, dionica Jasik – Triangla,
Izgradnja puta Jahorina – Bistrica,
Izgradnja kružnih raskrsnica na području opštine Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banjaluka, Nacrtom Plana poslovanja za 2018. godinu predviđene su sljedeće investicije, sa procijenjenim vrijednostima, i to:

Rekonstrukcija regionalnog puta R-446, Lukavica – Pale, dionica granica RS/FBiH (Brus)-Bistrica, poddionica Jasik-Bistrica (Triangla), L=3.892,52 m.

Procijenjena vrijednost iznosi 2.500.000,00 KM;

Izgradnja novog regionalnog puta na Jahorini, L=1.335,00 m.

Procijenjena vrijednost iznosi 2.000.000,00 KM;

Izgradnja kružnog toka u Istočnom Sarajevu na ukrštanju regionalnog puta R-446 i ulice Srpskih vladara.

        Procijenjena vrijednost iznosi 500.000,00 KM;

Izgradnja kružnog toka u Istočnom Sarajevu na ukrštanju magistralnog puta M-18 i regionalnog puta R-446.

Procijenjena vrijednost iznosi 500.000,00 KM.

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

27.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9