Narodni poslanik Mihnet Okić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Kakva je sudbina budžetom predviđenih sredstava za otpremnine po članu 152. Zakona o radu za evidentirane u bazi podataka, njih oko 60.000?

Kakva je dinamika isplate prema spiskovima iz jula i avgusta 2011. godine i koliko je isplaćeno u ovoj godini, a i ranije?

Volio bih da to bude spisak  svih korisnika evidentiranih i onih kojim je isplaćeno i da to bude navedeno.

ODGOVOR:

Broj: 04.2-011-476/16

Banja Luka, 19.12.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Mihnet Okić, Klub poslanika Koalicije Domovina  je  na Petnaestoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  06. decembra  2016.godine postavio  sledeće poslaničko pitanje:

  • Kakva je sudbina budžetom predviđenih sredstava za otpremnine po čl.152 Zakona o radu za evidentirane u bazi podataka , njih oko 60.000?
  • Kakva je dinamika isplate prema spiskovima iz jula i augusta 2011.god.i koliko je isplaćeno u ovoj godini, a i ranije ?
  • Volio bih da to bude spisak svih korisnika evidentiranih i onih kojima je to isplaćeno i da to bude navedeno.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

U Budžetu Republike Srpske se redovno (svake godine) obezbjeđuju sredstva za isplatu predmetnih otpremnina, a ovo ministarstvo vrši isplatu prema redosljedu donošenja rješenja. Zbog velikog broja prispjelih zahtjeva (cca 60.000) i iznosa sredstava koja se na godišnjem nivou obezbjeđuju u Budžetu Republike, ovo ministarstvo nije u mogućnosti da sve zahtjeve riješi i isplati odmah po donošenju rješenja. Detaljne podatke po ovom pitanju ovo ministarstvo je već dalo u odgovoru na isto poslaničko pitanje postavljeno na desetoj sjednici Narodne skupštine, zbog čega upućujemo na tada dati odgovor, broj: 16-011-10/16 od 17.03.2016.godine.

Što se tiče rješenja koje je Komisija donijela u mjesecu julu i augustu 2011. godine, ta ista rješenja nalaze se na spisku za isplatu za septembar 2015. i  decembar 2015. godine za 763 korisnika u iznosu od 1.502.072,83 KM, a koji spiskovi su u fazi realizacije (zbog nedostatka novčanih sredstava još nisu realizovani, ali se realizacija očekuje u skorije vrijeme)

U 2016. godini isplaćena  su  dva spiska iz 2014. godine za 434 korisnika u iznosu od 864.478,46 KM, tako da je do  16.12.2016. godine isplaćena  otpremnina za 7678 korisnika.

Vezano za spiskove svih podnosilaca zahtjeva i korisnika evidentiranih u bazi podataka u  periodu  od 2003. godine do 31.12.2015. godine, do sada je doneseno 17605 rješenja za isplatu otpremnina, a do 16.12.2016.godine po rješenjima je isplaćeno 7678  korisnika u iznosu od 14.211.662,06 KM.

Navedeni spiskovi se ne mogu dostaviti uz ovaj odgovor kako iz praktičnih razloga, jer se radi  o  spisku od oko 1000 stranica,  tako i zbog zaštite ličnih podataka korisnika.

S poštovanjem,

                                                                                                                       M I N I S T A R                                                                                   

                                                                                                                  Milenko Savanović

 

 

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9