Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Opština Bileća duguje Poreskoj 3 miliona i 550 hiljada maraka, da li je neplaćanje poreskih obaveza krivično djelo, i da li ste protiv ovih koji su napravili ovaj dug podnijeli i jednu krivičnu prijavu? I da li je Vama normalno kao ministru u Vladi Republike Srpske da u vrijeme dok su na vlasti kadrovi SNSD-a otplata poreskog duga ide do 670 hiljada na godišnjem nivou, a da odmah, čim se vlast promijeni, podigne se za duplo, na milion i 350 hiljada. Mislite li vi da ta opština, ili lokalna zajednica može izdržati i da lij je ovo realno i normalno?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-386-1/21

Datum: 28.01.2022. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS,  postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 24. novembra 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Opština Bileća duguje Poreskoj 3 miliona i 550 hiljada maraka, da li je neplaćanje poreskih obaveza krivično djelo, i da li ste protiv ovih koji su napravili ovaj dug podnijeli i jednu krivičnu prijavu? I da li je Vama normalno kao ministru u Vladi Republike Srpske da u vrijeme dok su na vlasti kadrovi SNSD-a otplata  poreskog duga ide do 670  hiljada na godišnjem nivou, a da odmah, čim se vlast promijeni, podigne se za duplo, na milion i 350 hiljada. Mislite li vi da ta opština, ili lokalna zajednica može izdržati i da li je ovo realno i normalno?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

Ukupan dug opštine Bileća za poreze i doprinose u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske na dan 7.12.2021. godine iznosi 1.872.619,71 KM. Za dug u iznosu od 1.771.717,58 KM donesena su rješenja prinudne naplate. Takođe opština Bileća je u kontaktu sa Ministarsvom finansija i upoznati su sa mogućnostima o odgođenom plaćanju poreskog duga u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 28/21). Nakon usaglašavanja stanja poreskog duga koji je dospio za plaćanje do 31.12.2021. godine podnijeće zahtjev a Ministarstvo finansija će u skladu sa zakonom ići u proceduru rješavanja istog.

Protiv navedenog poreskog obveznika nadležnim tužilaštvima nije podnesen ni jedan izvještaj o postojanju osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                                                           Zora Vidović

 

 

 

 

24.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10