Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu privrede i preduzetništva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Može li ''Unis'' Derventa raditi ili ne može?

Šta je Vaš prijedlog ministre sa ''Unisom'' Derventa?

Hoće li se nekad tamo pokrenuti proizvodnja?

ODGOVOR:

Broj: 18.03-011-274-1/19

Datum: 11.07.2019. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik gospodin Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-a, postavio je na petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 11.06.2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:  

Može li «Unis» a.d. Derventa raditi ili ne može?

Šta je Vaš prijedlog ministre sa «Unisom» a.d. Derventa?

Hoće li se nekad tamo pokrenuti proizvodnja?

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18)  a u vezi sa članom. 263. i 264.  kao i članom 264. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj: 60 0 St 028101 18 St od 09.04.2019. godine, rješavajući po prijedlogu predlagača Nova banka a.d. Banja Luka, pokrenut je prethodni stečajni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad  privrednim društvom „Unis“ Fabrika cijevi a.d. Derventa.

Prema Zakonu o stečajnom postupku („Službeni glasnik br: 16/16“), vođenje stečajnog postupka  je u nadležnosti Okružnog privrednog suda na čijem se području nalazi sjedište ili prebivalište stečajnog dužnika. Organi stečajnog postuka su stečajni sudija nadležnog stečajnog suda i stečajni upravnik kojeg imenuje  stečajni sudija.

Vlada Republike Srpske ne može uticati na vođenje stečaja odnosno odluke koje u istom donose nadležni sudski organi.

Ukoliko bude zahtjeva od strane suda upućenih Vladi Republike Srpske, Vlada Republike Srpske je spremna da pruži podršku u okviru svojih nadležnosti i zakonskih propisa, kao što to čini i za ostala privredna društva.

S poštovanjem,

                                                                                

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                      Vjekoslav Petričević

                     

 

 

 

14.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10