Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Klub poslanika SDS-a traži da nam dostavite ugovor o izgradnji Autoputa Banjaluka-Prijedor.

Zašto? Zato što smo sigurni da dok ste Vi tamo ministar, da će taj ugovor postojati, ako slučajno dođe neko od socijalista, nestaće ugovor. Molim Vas, dok ste ministar da nam dostavite taj ugovor. Ugovor govori o jednom zlodjelu vlasti Republike Srpske prema građanima Republike Srpske, izgrađujemo najskuplje autoputeve. Ako Vi misliste da je dobro, demantujte, a mi smo gotovo sigurni, vjerujući prije svega kumu predsjednika Vlade, Rajku Dukiću, da je to kriminal i hoćemo da preračunamo koji je nivo tog kriminala i koliko ste oštetili tim ugovorm građane Republike Srpske.

Ponavljam još jednom, dostavite nam ugovor, nećemo se okaniti Vas i ugovora dok god to nam ne dostavite u ruke, molim Vas, da Vas ne smjenjuju dok nam ne dostavite ugovor, jer obično kad se mijnja ministar, nestanu ugovori, da ne bi bilo takvih slučajeva.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-247/19

Datum: 22.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31.01.2019. godine,  postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Klub poslanika SDS traži traži da nam dostavite ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor.

Zašto? Zato što smo sigurni da dok ste Vi tamo ministar, da će taj ugovor postojati, ako slučajno dođe neko od socijalista, nestaće ugovora. Molim Vas, dok ste ministar, da nam dostavite taj ugovor. Ugovor govori o jednom zlodjelu vlasti Republike Srpske prema građanima Republike Srpske, izgrađujemo najskuplje autoputeve. Ako Vi mislite da je dobro, demantujte, a mi smo gotovo sigurni, vjerujući prije svega kumu predsjednika Vlade Republike Srpske, Rajku Dukiću, da je to kriminal i hoćemo da preračunamo koji je nivo tog kriminala i koliko ste oštetili ti ugovorom građane Republike Srpske.

Ponavljam još jednom, dostavite nam ugovor, nećemo se okaniti Vas i ugovora dok god nam to ne dostavite u ruke, molim Vas, da Vas ne smjenjuju dok nam ne dostavite ugovor, jer obično kad se mijenja ministar, nestanu ugovori, da ne bi bilo takvih slučajeva.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

Vlada Republike Srpske nije potpisala Ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor. Dana 13.12.2018. godine potpisan je Ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, između Vlade Republike Srpske i koncesionara kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banja Luka.

Na osnovu člana 27. Ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Vlada Republike Srpske ima obavezu da sadržaj Ugovora drži povjerljivim, što znači da Vlada Republike Srpske ne može navedeni Ugovor učiniti dostupnim trećim licima bez saglasnosti koncesionara.

S obzirom da se koncesiona kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banja Luka izjasnila da nije u mogućnosti dati saglasnost da se Ugovor o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina učini dostupnim trećim licima, isti nismo u mogućnosti dostaviti.

 

 

                S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10