Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedamnaestoj sjednici, održanoj 22. juna 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Molim vas da mi odgovorite pa na zahtjev policijskih službenika, ko je proizvođač, ko dobavljač i po kojoj cijeni zadnja nabavka obuće za 6 hiljada policajaca Republike Srpske?

Dakle, obuća proizvedena u Republici Srpskoj, otišla za Njemačku, vraćena za Visoko i prodata policiji Republike Srpske, po cijeni od 6 miliona maraka više.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-213/21

Datum: 05.07.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Sedamnaestoj  redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22, 23. i 24. juna 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim vas da mi odgovorite pa na zahtjev policijskih službenika, ko je proizvođač, ko dobavljač i po kojoj cijeni zadnja nabavka obuće za 6 hiljada policajaca Republike Srpske?

Dakle, obuća proivedena u Republici Srpskoj, otišla za Njemačku, vraćena za Visoko i prodata policiji Republike Srpske, po cijeni od 6 milina maraka više.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Nabavka cipela za policijske službenike je izvršena 2017. godine u sklopu nabavke redovne i posebne uniforme za policijske službenike, putem otvorenog međunarodnog postupka, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Nabavljeno je 3.880 pari cipela po cijeni od  155,00 KM bez PDV ( 181,35 KM sa PDV), ukupno 703.638 KM. Uniforma i cipele su nabavljene od ponuđača „KM TRADE“, d.o.o. Visoko, koji je po bio kvalifikovan i ispunjavao uslove tendera, te bio prvorangirani na istom.

Ministarstvo je sa ovim ponuđačem zaključilo ugovor, koji je realizovan u roku i nemamo nikakve informacije o proizvođaču, niti o navodnim kretanjima obuće koji se spominju u poslaničkom pitanju.

Po Zakonu o javnim nabavkama za isporuku i sve ostale elemente odgovaran je samo ponuđač.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                              MINISTAR

 

                                                                                                                             mr Dragan Lukač

 

 

 

 

22.06.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10