Narodni poslanik Miladin Stanić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Trećoj sjednici održanoj 7. marta 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE    

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Kada će javne ustanove i preduzeća početi redovno plaćati poreze?

Predsjedniče, na ovo pitanje odgovorite, datumima, terminima, rješenjima.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-673-1/19

Datum: 10.04.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS postavio je na Trećoj  sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 07. marta 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Kada će javne ustanove i preduzeća početi redovno plaćati poreze? Predsjedniče, na ovo pitanje odgovorite, datumima, terminima, rješenjima.

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Poreska uprava Republike Srpske bilježi stalan rast naplate javnih prihoda koji su u njenoj nadležnosti. Tako je u 2018. godini naplaćeno rekordnih 2 milijarde i 440 miliona KM javnih prihoda, od čega:

•              Direktni porezi: naplaćeno je ukupno 493 mil. KM što je više za 26 miliona KM, odnosno 6% više u odnosu na 2017.godinu,

•              Doprinosi: naplaćeno je ukupno 1,513 milijardi KM, što je više za gotovo 37 miliona KM odnosno 2% više u odnosu na 2017.godinu,

•              Ostali javni prihodi: naplaćeno je ukupno 412 mil. KM što je više za 16 miliona, odnosno 4% više u odnosu na prethodnu godinu,

•              Zaostale obaveze po osnovu indirektnih poreza i prihoda Fonda solidarnosti: naplaćeno 22 miliona KM što je više za gotovo 9 miliona u odnosu na prethodnu godinu.

Kada posmatramo posljednjih 12 godina, naplata javnih prihoda u nadležnosti PURS je u stalnom porastu, od 1,332 milijarde KM naplaćenih u 2006. godini do 2,440 milijardi KM naplaćenih u 2018. godini.

Najveći dio prihoda, tj. preko 60% odnosi se na doprinose socijalnog osiguranja. U posljednjih 12 godina iznos naplaćenih doprinosa se i više nego udvostručio, sa 707 miliona KM u 2006. godini na 1,513 milijardi KM u 2018. godini.

Ovakav primjetan trend rasta naplate rezultat je kontinuiranih aktivnosti koje preduzimamo u okviru svoje nadležnosti, a koje su usmjerene, prije svega, na terenske kontrole i redovnu naplatu. Automatsko izdavanje opomena, koje nam je omogućeno kroz implementaciju novog Integrisanog informacionog sistema, kao i izrada rješenja prinudne naplate, te intenzivnija kontrola izdavanja fiskalnih računa imali su pozitivan efekat na naplatu i ostvareni rast javnih prihoda koji su u nadležnosti PURS.

I posljednji podaci o naplati javnih prihoda za 2019. godinu govore u prilog ovoj činjenici. Naime, samo u prva tri mjeseca 2019. godine naplaćena su 622 miliona KM što je za čak 18 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine što, između ostalog, ukazuje da sve veći broj poreskih obveznika uredno izvršava svoje obaveze i posluje u skladu sa važećim propisima.“.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

07.03.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10