Narodni poslanik Miladin Stanić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik  Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Moje pitanje je jednog dana ovdje u Skupština, premijer je čvrsto odlučno obećao da će onog momenta kad se pokrene pitanje raspuštanja Skupštine Teslića, biti provedena procedura raspuštanja.

Zašto to ne radite? Zašto imate dvostruke arišine, prema gradu Tsliću i prema gradu Prijedoru, to je evidentno, na osnovu rješenja, zašto obećavate nešto što nećete uraditi, zašto tarete svojim obećanjima lažnim, institucije Republike Srpske, zašto ste do te mjere neodgovorni, da jednaput ovdje odlučno kažete da ćete pokrenuti pitanje raspuštanja Skupštine Teslić, zar je samo dozvoljeno da se ide na referendum na izglasavanje povjerenja načelniku, a nije dozvoljno da se raspusti skupština koja je korupirana, kupljena, istrgovana, urađenog kriminala i kriminala od strane vaših ljudi tamo u Tesliću i zašto institucije Republike Srpske ne odrade ono što pripada po zakonu?

 

ODGOVOR:

Broj : 10.1-011-415/19

Dana: 17.12.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

n/r Generalnog sekretara                                                               

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 17. septembra 2019. godine, poslaničko pitanje upućeno Predsjedniku Vlade Republike Srpske, a ono glasi:

 

„Moje pitanje je jednog dana ovdje u Skupštini, premijer je čvrsto odlučno obećao da će onog momenta kad se pokrene pitanje raspuštanja Skupštine Teslića, biti provedena procedura raspuštanja.

                Zašto to ne radite ? Zašto imate dvostruke arišine, prema gradu Teliću i prema gradu Prijedoru, to je evidentno , na osnovu rješenja, zašto obećavate nešto što nećete uraditi, zašto tarete svojim obećanjima lažnim, institucije Republike Srpske, zašto ste do te mjere neodgovorni, da jedanput ovdje odlučno kažete da ćete pokrenuti pitanje raspuštanja Skupštine Teslić, zar je samo daozvoljeno da se ide na referendum na izglasavanje povjerenja načelniku, a nije dozvoljeno da se raspusti skupština koja je korumpirana, kupljena, istrgovana, urađenog kriminala i kriminala od strane vaših ljudi tamo u Tesliću i zašto institucije Republike Srpske ne odrade ono što pripada po zakonu?“

u skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17) dostavljamo Vam sljedeći:

ODGOVOR

Članom 152. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 - u daljem tekstu: Zakon) propisano je da Narodna skupština može, na prijedlog Vlade, da raspusti  skupštinu ako nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ne bude opozvan. 

Vlada Republike Srpske je Inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine Teslić dostavila Narodnoj Skupštini Republike Srpske i ista je razmatrana na osmoj redovnoj sjednici.

 

S poštovanjem,                                                                                                                

        M i n i s t a r

 

                                                                                                                                                      Lejla Rešić

Dostavljeno:

-Naslov,

-a/a

Prilog:

-2 (dva) primjerka u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-Elektronska verzija-CD

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10