Narodni poslanik Milan Švraka Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 5. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

               Kolike su ukupne dužničke obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2016.?

               Molim Vas da se iste raščlane prema vrsti, a kada su kreditne obaveze u pitanju, da se navede svrha i iznos istih, te do kada traju.

ODGOVOR (PREPIS):

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Broj: 05/01/021-2377-1/17

Datum: 23.04.2017. godine

Narodna skupština Republike Srpske

Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka

Predmet: odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Primili smo vaš dopis broj 02/2-641-5/17 od 06.04.2017. godine kojim Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dostavljate poslaničko pitanje narodnog poslanika Švraka Milana i to: ''Kolike su ukupne dužničke obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2016.? Molim Vas da iste raščlanite prema vrsti, a kada su kreditne obaveze u pitanju, da se navede svrha i iznos istih, te do kada traju.''

Vezano za gore navedeno obavještavamo vas o sljedećem:

Ukupne obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2016. godine

Ukupne obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2016. godine iznosile su 453.275.480,39 KM i to:

RB

VRSTA OBAVEZE

Ukupne obaveze da dan 31.12.2016.

1

Dug.ob. po zaj. prim od ost.niv.vl.ind. zaduženje (1a+1b)

95.757.851,82

1a

Indirektno zaduženje FZO

82.063.634,48

1b

Indirektno Klinički centar Banja Luka

13.694.217,34

2

Dug obaveze po zajm. prim od dom. sub. (osim javnih)-Banke

42.811.780,63

3

Dugoročno razgraničeni prihodi-stambeni krediti radnika

23.026,77

4

UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE (1+2+3)

138.592.659,22

5

Ob. po dug zajm. koji dosp. na naplatu u roku od god. dana (od 5a do 5đ)

45.738.810,04

5a

Indirektno zaduženje

20.361.975,65

5b

2. Indirektno zaduženje-Klinički centar Banja Luka

4.141.404,71

5v

3. Dio duga 80 mil

14.500,000,00

5g

Banke-krediti

5.634.895,52

5d

Bosnamed

270.985,72

Getinge Švedska

829.548,44

6

Obaveze za bruto plate zaposlenih

1.243.682,50

7

Obaveze za bruto naknade troškova i ostalih lič.primanja

20.018,54

8

Obaveze iz poslovanja

14.894.264,93

9

Obaveze za kamate po zajmovima-banke

50.833,33

10

Obaveze po osnovu ostalih tr.fin

705,89

11

 1. Ukupno zdravstvene ustanove (od 11a do 11e)

157.153.848,35

11a

Zdravstvene ustanove-ugovarači

24.998.631,57

11b

Apoteke

25.648.118,55

11v

Ortopedije

3.217.371,17

11g

Dijaliza

71.384.369,21

11d

KSZ

944.967,68

11đ

Strane ZU

21.191.082,64

11e

Vanjske ZU

9.769.307,53

12

 1. Obaveze za INO osiguranja (12a+12b)

38.586.741,65

12a

Ino osiguranje-stvarna obaveza

2.007.489,19

12b

Ino osig.-ranije god. i procjena (paušali)

36.579.252,46

13

 1. Obaveze za projekte

11.758.863,19

14

 1. Obaveze za naknadu bolovanja preko 30 dana

40.564.641,72

15

 1. Obaveze za pojedinačne refundacije

156.231,42

16

Krat. razgraničeni prihodi

1.600,00

17

Ostale kratkoročne obaveze (Zapisniki PU i MLK)

4.512.579,61

18

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE

314.682.821,17

19

UKUPNE OBAVEZE

453.275.480,39

 

Kreditne obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2016. godine

Kreditne obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iznose 185.245.483,08 KM od čega se na dugoročne obaveze po kreditnim zaduženjima odnosi 138.569.632,45 KM a na obaveze po kreditnim zaduženjima koje dospijevaju na naplatu u 2017. godini odnosi se 46.675.850,78 KM.

U sledećoj tabeli dat je prikaz svih kreditnih zaduženja Fonda sa svim uslovima po kojima je Fond uzeo kredite:

RB

DAVALAC KREDITA

IZNOS GLAVNICE KREDITA

ROK OTPLATE

DATUM OTPLATE KREDITA

KAMATNA STOPA

STANJE NA DAN 31.12.2016. god.

1

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

10.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GRACE PERIOD

01.07.2023.

6,59%

10.000.000,00

2

NLB BANKA AD BANJA LUKA

10.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GRACE PERIOD

30.06.2023.

6,10&

10.000.000,00

3

KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA

 4.230.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GRACE PERIOD

13.09.2023.

6,15%

4.230.000,00

4

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

30.000.000,00

6,5 GODINA+6 MJESECI GREJS PERIOD

29.12.2021.

6,90%

24.216.676,15

5

HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD BANJA LUKA

34.000.000,00

8 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

01.12.2021.

6,20%+6 mj. EURIBOR

20.895.833,44

6

KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA

10.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

31.12.2019.

5,85%+6 mj. EURIBOR

5.287.911,46

7

NLB RAZVOJNA BANKA BANJA LUKA

23.000.000,00

8 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

29.12.2021.

5,85%+6 mj. EURIBOR

15.401.785,70

8

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

15.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

03.07.2019.

5,85%+6 mj. EURIBOR

6.249.999,97

9

PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANK AD BIJELJINA

3.500.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

30.11.2018.

5,85%+6 mj. EURIBOR

1.118.055,58

10

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA

54.500.000,00

10 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

31.07.2024.

6,5%+6 mj. EURIBOR

41.329.166,57

11

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA

20.000.000,00

8 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

31.03.2021.

6,827%+6 mj. EURIBOR

12.142.857,08

12

GETINGE INTERNATIONAL AB ŠVEDSKA

4.147.742,02

5 GODINA

05.10.2017.

0%

829.548,44

13

BOSNAMED DOO SARAJEVO-cesija Nova banka

2.322.725,00

5 GODINA

12.07.2017.

0%

270.985,72

14

OB GRADIŠKA

5.932.308,11

6 GODINA I 10 MJESECI

29.10.2017.

8,85%

937.040,74

15

HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD BANJA LUKA-KC BANJA LUKA

10.000.000,00

8 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

01.12.2021.

6,20%+6 mj. EURIBOR

6.145.833,37

16

KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA-KC BANJA LUKA

5.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

31.12.2019.

5,85%+6 mj. EURIBOR

2.643.955,61

17

NLB RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA-KC BANJA LUKA

7.000.000,00

8 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

29.12.2021.

5,85%+6 mj. EURIBOR

4.687.499,98

18

NOVA BANKA AD BANJA LUKA-KC BANJA LUKA

5.000.000,00

6 GODINA+12 MJESECI GREJS PERIOD

03.07.2019.

5,85%+6 mj. EURIBOR

2.083.333,27

19

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA-KC BANJA LUKA

3.000.000,00

10 GODINA+24 MJESECA GREJS PERIOD

31.07.2014.

6,5%+6 mj. EURIBOR

2.275.000,00

20

VLADA RS

80.000.000,00

 

 

 

14.500.000,00

UKUPNO

336.632.775,13

-

 

 

185.245.483,08

 

Potrošnja kreditnih sredstava

Iz kreditnih zaduženja pod rednim brojem 1., 2. i 3. Fond je izmirio sledeće obaveze:

R.B.

OPIS

IZNOS ZA PLAĆANJE

(20.000.000)

IZNOS PLAĆANJA

(4.230.000)

UKUPNO PLAĆENO IZ KREDITA

1

Dijaliza

4.626.416,80

978.487,20

5.604.904,00

2

Apoteke

5.658.107,75

1.196.689,85

6.854.797,59

3

Dobavljači za lijekove

4.626.416,80

978.487,20

5.604.904,00

4

ZU u Srbiji

3.469.812,60

733.865,40

4.203.678,00

5

Vanjske ZU (Federacija BiH)

462.641,68

97.848,72

560.490,40

6

Radioterapija

1.156.604,20

244.621,80

1.401.226,00

 

19.999.999,83

4.230.000,17

24.229.999,99

 

 

Kreditnim zaduženjem kod Nove banke (redni broj 4) u iznosu od 30.000.000,00 KM izmirene su sledeće obaveze:

 • 5.000.000,00 KM izmirenje obaveza prema dijaliznim centrima;
 • 5.000.000,00 KM izmirenje obaveza po osnovu naknade neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana;
 • 3.000.000,00 KM izmirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama ugovaračima;
 • 10.000.000,00 KM izmirenje obaveza prema stranim zdravstvenim ustanovama;
 • 2.000.000,00 KM izmirenje obaveza prema vanjskim zdravstvenim ustaovama i
 • 5.000.000,00 KM izmirenje obaveza prema apotekama.

Iz indirektnog kreditnog zaduženja (od rb. 5 do rb. 11) u ukupnom iznosu od 160.000.000,00 KM Fond je izmirio sledeće obaveze:

 • Povrat zajma Vladi Republike Srpske u iznosu od 65.500.000,00 KM
 • Obaveze prema dobavljačima 27.000.000,00 KM
 • Obaveze prema apotekama 19.000.000,00 KM
 • Obaveze prema dijaliznim centrima 28.500.000,00 KM
 • Obaveze za bolovanje 10.000.000,00 KM
 • Bolnički sektor Republike Srpske 10.000.000,00 KM i to:
 1. Bolnica Foča-2.000.000,00 KM
 2. Bolnica Kasindo-1.500.000,00 KM
 3. Bolnica Prijedor-1.000.000,00 KM
 4. Bolnica Gradiška-1.500.000,00 KM
 5. Bolnica Zvornik -1.000.000,00 KM
 6. Bolnica Trebinje-500.000,00 KM
 7. Bolnica Nevesinje-500.000,00 KM
 8. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović Banja Luka-2.000.000,00 KM.

Fond zdravstvenog osiguranja kredite bolnica vraća Vladi Republike Srpske iz sredstava zdravtsvenih ustanova te im se za iznos plaćenih kredita umanjuju pripadajuća sredstva za taj mjesec.

Kredit kod Getinge International AB Švedska je robni kredit iz kojeg je finansirana nabavka medicinske opreme za bolnički sektor Republike Srpske (kredit pod rednim brojem 12).

Kredit Bosna med (redni broj 13) je takođe robni kredit kojim je finansirana nabavka opreme za opremanje hirurških sala u bolnicama Republike Srpske.

Kredit OB Gradiška je kredit kod NLB Razvojne banke ad Banja Luka kojim je finansirana izgradnja nove bolnice u Gradišci.

Krediti pod rednim brojem od 15-19 su krediti Univerzitetskog kliničkog centra koje vraća Fond zdravstvenog osiguranja iz sredstava Univerzitetskog kliničkog centra a sve u skladu sa potpisanim Supsidijarnim sporazumima između Fonda, Univerzitetskog kliničkog centra, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstva finansija Republike Srpske.

Obaveze pod rednim brojem 20 u iznosu od 14.500.000,00 KM odnose se na dio neizmirenih obaveza po osnovu zajma kojeg je Vlada Republike Srpske dala Fondu zdravstvenog osiguranja sa escrow računa u ukupnom iznosu od 80.000.000,00 KM. Fond je isti zajam proslijedio zdravstvenim ustanovama. Dio zajma u iznosu od 65.500.000,00 KM Fond je vratio Vladi Republike Srpske a zdravstvene ustanove vraćaju ovaj kredit Fondu po istim uslovima po kojima je Fond vratio kredit Vladi RS.

Napominjemo da se u ukupnim obavezama Fonda po osnovu kreditnih zaduženja nalaze i indirektna kreditna zaduženja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i drugih zdravstvenih ustanova, u iznosu od 84.987.789,34 KM. Ova zaduženja se refundiraju od zdravstvenih ustanova u skladu sa anuitetnim planovima otplate istih.

S poštovanjem,

                                                                                                       Izvršni direktor Sektora

                                                                                                       Za finansijski menadžment

                                                                                                       Po ovlaštenju vd direktora

                                                                                                                 Mira Đajić, dipl.ek.

                                                                                                                 (POTPIS I PEČAT)

 

05.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9