Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 5. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Kolike su kreditne obaveze po kreditima na dan 31.12.2016. koje je Republika Srpska u zadnjih 10 godina podigla?

               Molim da se iste raščlane uz navođenje svrhe podizanja kredita, grejs period, te do kada se isti otplaćuje.

               Molim Vas da u odgovoru u vrijednosti kredita bude prikazan ukupan iznos (sa ugovorenom kamatom za ugovoreni period).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-948-1/17

Datum: 22.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Milan Švraka je na nastavku Sedamnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Kolike su kreditne obaveze po kreditima na dan 31.12.2016. koje je Republika Srpska u zadnjih 10 godina podigla?

Molim da se iste rasčlane uz navođenje svrhe podizanja kredita, grejs period, te do kada se isti otplaćuje.

Molim Vas  da u odgovoru u vrijednosti kredita bude prikazan ukupan iznos ( sa ugovorenom kamatom za ugovoreni period).“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Dokumentima Informacija o stanju duga na dan 31.12.2008. godine, na dan 31.12.2009. godine, na dan 31.12.2010. godine, na dan 31.12.2011. godine, na dan 31.12.2012. godine, na dan 31.12.2013. godine, na dan 31.12.2014. godine, na dan 31.12.2015. godine, a koje je Narodna skupština Republike Srpske razmatrala i usvojila, te koje su dostupne na portalu Ministarstva finansija Republike Srpske prikazani su podaci o prihvaćenim ino i domaćim kreditnim zaduženjima od strane Narodne skupštine Republike Srpske, njihova namjena, uslovi pod kojima su odobreni, stanje duga (pojedinačno gledano), te projekcije otplate istih (zbirno gledano).

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9