Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 4. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

               Koliko je u proteklih 10 godina promovisano doktora nauka i iz kojih oblasti na državnim, a koliko na privatnim fakultetima u RS?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-178/17

Datum: 24.04.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka, u nastavku 17. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 04. i 05. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

         „Koliko je u proteklih 10 godina promovisano doktora nauka i iz kojih oblasti na državnim, a koliko na privatnim fakultetima u RS?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

          U posljednih 10 godina na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj promovisano je ukupno 934 doktora nauka.

          Na dva javna univerziteta promovisano je 730 doktora nauka iz sljedećih  oblasti obrazovanja:

 • Društvene nauke i poslovanje i administracija i pravo - 182,
 • Umjetnost i humanističke nauke - 163,
 • Inžinjerstvo tehnologija i građevinarstvo - 122,
 • Prirodne nauke i matematika - 47,
 • Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i veterinarska medicina - 36,
 • Zdravlje i zaštita zdravlja - 110 i
 • Obrazovanje - 70.

         Na šest privatnih univerziteta promovisana su 204 doktora nauka iz sljedećih oblasti obrazovanja:

 • Društvene nauke i poslovanje i administracija i pravo - 174,
 • Umjetnost i humanističke nauke - 9,
 • Inžinjerstvo tehnologija i građevinarstvo - 8,
 • Zdravlje i zaštita zdravlja - 8 i
 • Obrazovanje - 5.

                                                                           MINISTAR                                                                               

                                                                                                                                                  Dr Dane Malešević

 

Dostaviti:

 1. Naslovu                                                                                                                                            

  - 1 primjerak u latiničnoj verziji

           - 2 primjerka u ćiriličnoj verziji

           - elektronska verzija                                                                                                     

2.    a/a

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9