Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 19. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Gospodin Kumbaga Slobodan iz Rovina (opština Gradiška), korisnik alternativnog smještaja i gospodin Pilipović Ilija iz Brezik Laminaka (opština Gradiška), predali su dokumentaciju neophodnu za dodjelu paketa za izgradnju kuća. Istu su, navodno, predali kod gospodina Vojislava Čuture, ista je obnovljena ove godine.

               Dokle se stiglo sa rješavanjem njihovih zahtjeva? 

ODGOVOR:

Broj: 18.04-011-218/16

Datum: _____________

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka – Klub poslanika PDP na 12. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 17., 18. i 19. maja 2016. godine, postavio je poslaničko pitanje Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske:

''Gospodin Kumbara Slobodan iz Rovina (opština Gradiška), korisnik alternativnog smještaja i gospodin Pilipović Ilija iz Brezik Laminaca (opština Gradiška), predali su dokumentaciju neophodnu za dodjelu paketa za izgradnju kuća. Istu su, navodno, predali kod gospodina Vojislava Čuture, ista je obnovljena ove godine.

Dokle se stiglo sa rješavanjem njihovih zahtjeva?''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

''Provjerom u službenim evidencijama Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike konstatovano je da su Kumbara Slobodan i Pilipović Ilija iz Gradiške, korisnici alternativnog smještaja – individualni zakup, izbjeglice iz Republike Hrvatske, podnijeli prijave na Javni poziv raseljenim licima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za pomoć u izgradnji stambenih jedinica u cilju integracije u sadašnjem mjestu boravišta i pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka u ranije mjesto prebivališta, koji je od strane ovog ministarstva, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, raspisan tokom 2013. godine u okviru realizacije Regionalnog stambenog programa.

S obzirom na veliki broj zaprimljenih prijava po ovom Javnom pozivu, postupak odabira korisnika još uvijek je u toku i nadležne Komisije vrše pregled i rangiranje istih u skladu sa Uputstvom o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja (''Službeni glasnik BiH'' broj 69/13). Nakon završenog postupka odabira, svi korisnici uključujući i imenovana lica, biće blagovremeno obaviješteni o istom.''

                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                         Davor Čordaš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9